Is het waar dat er een nieuw Jeruzalem is in de hemel?

Is there a new Jerusalem in heaven?

Het laatste boek van de Bijbel zegt dat in het einde van de tijd, het nieuwe Jeruzalem (ook bekend als de Heilige Stad) af zal dalen uit de hemel en de plek zal zijn waar Christus en Zijn volk leven:

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: ‘Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”’
(Openbaring 21:1-4)

Fysiek én geestelijk

Het is moeilijk om te begrijpen hoe wij ons het nieuwe Jeruzalem moeten voorstellen. De Bijbel spreekt echter wel over een nieuwe hemel (wat lucht betekent) en een nieuwe aarde. Het lijkt er dus op dat het Nieuwe Jeruzalem zowel fysiek als geestelijk zal zijn. Het wordt gedetailleerd beschreven in Openbaring 21 en 22, maar sommige beschrijvingen kunnen beelden zijn van dingen die wij op dit moment niet kunnen begrijpen.

De belangrijkste boodschap

De belangrijke boodschap is echter dat na het Laatste Oordeel, Christus en Zijn volk samen zullen leven in perfecte vreugde en vrede, in nieuwe lichamen. De plaats waar zij leven, wordt het Nieuwe Jeruzalem genoemd, omdat die naam al sinds het Oude Testament symbool heeft gestaan voor de plek waar Gods aanwezigheid is.

Deel artikel