Bijbelwoord.nl
is-het-verkeerd-om-teleurgesteld-te-zijn-in-god

Is het verkeerd om teleurgesteld te zijn in God?

Teleurstelling in God is een gevoel dat de meeste christenen wel herkennen. ‘Heere, ik ervaar uw liefde niet.’ ‘Heere, waarom helpt U me niet een baan te vinden?’ ‘Heere, ik dacht dat het uw wil was dat ik met deze man zou trouwen, maar het gaat niet goed.’ ‘Heere, waarom antwoordt U mijn gebeden niet?’
Dit zijn geen vreemde gedachten. Ook in de Bijbel zien we veel teleurstelling in God. In Psalm 102 vers 10 en 11 lezen we: ‘Want ik eet as als brood, wat ik drink, meng ik met tranen, vanwege Uw gramschap en Uw grote toorn, want U hebt mij opgetild en weer neergeworpen.’
En Jeremia, een van de grote profeten, klaagt zelfs over God in zijn boek. Hij roept uit: ‘O Heere, u hebt mij misleid!’ (Jeremia 20 vers 7)

Benoem je teleurstelling

Deze bijbelse voorbeelden laten zien dat het beter is om onze teleurstelling in God te uiten dan die te ontkennen. Op een bepaalde manier laat die teleurstelling namelijk ons geloof zien. Wij zijn teleurgesteld in God omdat we het goede van Hem verwachten. We weten dat Hij goed is. We weten dat Hij van ons houdt. Maar soms is het leven zo zwaar dat we dat niet meer zien. Dan raken we teleurgesteld in God.

Jezus was ook teleurgesteld

Zelfs Jezus was teleurgesteld in God. Aan het kruis schreeuwde Hij het uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Mattheüs 27 vers 46) Hij leefde altijd in een nauwe verbinding met zijn Vader, maar nu was dat weg. Hij was teleurgesteld, en kon dit nauwelijks dragen.

Dit laatste voorbeeld maakt duidelijk dat teleurstelling in God niet verkeerd hoeft te zijn – Jezus was volmaakt, en toch was Hij teleurgesteld. Teleurstelling is een natuurlijke reactie wanneer onze menselijke verlangens niet worden vervuld. Zo lang het gaat om goede verlangens is teleurstelling, ook teleurstelling in God, niet verkeerd. De belangrijkste kwestie is niet of we teleurgesteld mogen zijn, maar wat we met die teleurstelling moeten doen.

Blijf op God vertrouwen

Als we teleurgesteld zijn in God, moeten we Hem zoeken. Als we ons namelijk door onze teleurstelling bij God vandaan laten drijven, zullen we de juiste weg kwijt raken. Maar als we Hem zoeken, juist midden in de teleurstelling, dan zullen we de Heere ontmoeten en door deze ervaring groeien. We zullen groeien omdat we dan dicht bij Hem zijn en Hem beter begrijpen. We zullen groeien, omdat de verkeerde verwachtingen die de teleurstelling veroorzaken, verdwijnen nu we God betere leren kennen. We zullen groeien, omdat we gaan vertrouwen dat God ook de moeilijke dingen laat meewerken voor het goede doel (Romeinen 8 vers 28). We zullen groeien, omdat de tijd dat we wachten op Gods antwoorden, ons sterk maakt: ‘Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.’ (Psalm 27 vers 14)

Wij begrijpen maar een klein beetje van God. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen, en zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten (Jesaja 55 vers 9). Onze teleurstelling in God komt er vaak uit voort dat we denken te weten wat Hij zou moeten doen. De oplossing ligt in het vertrouwen dat Hij het beter weet, zodat we kunnen zeggen: ‘niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’.

Zie Jezus’ genade

Zelfs in onze teleurstelling laat Jezus zijn genade zien. De mannen (of misschien man en vrouw?) op de weg naar Emmaüs waren teleurgesteld in Jezus. Ze keerden zich van Hem af, want ze verlieten de stad Jeruzalem, zelfs toen mensen van de opstanding gingen getuigen. Maar Jezus zoekt hen op, ook al zijn ze op de verkeerde weg: dat is genade. Hun harten worden verwarmd door zijn woorden. Ze zien de wonden in zijn handen, en ze realiseren zich: Jezus leeft! Dit is het enige echte medicijn voor de teleurstelling in God: een ontmoeting met de levende Christus. En Jezus laat zich nog steeds aan ons zien, tot op de dag van vandaag. Onze teleurstelling verdwijnt als we leren zeggen: ‘Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.’ (Psalm 73 vers 26)

Lees ook: Waarom neemt God soms weg wat Hij eerst heeft gegeven?