Is het verkeerd om boos op God te zijn?

Is it wrong to be angry at God?

Ja, het is verkeerd om boos op God te zijn.

God is volkomen heilig

God is volmaakt heilig, rechtvaardig en wijs. Hij beheerst alle dingen en bestuurt alles overeenkomstig Zijn welbehagen en wil (Jesaja 6:3-5; Efeze 1:3-11). Zijn wil is volmaakt en gaat onze kennis en begrip te boven. We kunnen Zijn raadgever niet zijn en zijn dus niet in staat Hem verantwoordelijk te stellen (Romeinen 11:33-36). Daar komt nog bij dat God genadig is dat Hij ons dagelijks van leven en adem voorziet (Jesaja 42: 5).

Gods genade

Ongeacht of we christenen of niet-christenen zijn, zorgt Gods genade ervoor dat we van Zijn schepping en de voordelen ervan kunnen genieten (Mattheüs 5:45). We kunnen God niets vergoeden en Hij heeft niets aan ons te danken. De Bijbel is duidelijk dat Gods genadige hand ons toestaat te bestaan, zelfs als onze daden, woorden en gedachten voortdurend Zijn heiligheid schenden (Romeinen 1:18-3:20). Wie zijn wij dan om God tegen te spreken of met Hem te twisten (Job 42:2-6)?

Rechtvaardige en onrechtvaardige boosheid

In de Bijbel zien we een onderscheid tussen rechtvaardige en onrechtvaardige boosheid. Vaak, als onze boosheid rechtvaardig is, duurt het maar een seconde voordat het onrechtvaardig wordt. Daarom wordt ons verteld dat we in onze boosheid niet moeten zondigen (Efeze 4:26). Maar vaak leidt onopgeloste woede tot zonde, tot vijandschap en in extreme gevallen tot moord (zowel in ons hart als lichamelijk – zie Mattheüs 5:21-22).

Rechtvaardige woede is een reactie op onrecht en we zien voorbeelden hiervan in het leven van onze Heere Zelf toen Hij de kooplieden uit de tempel dreef. IJver voor het huis des Heeren verteerde Hem (Johannes 2:13-17). Maar we hebben geen recht om boos te zijn op een volkomen rechtvaardige God. Als we dat wel zouden zijn, zal Zijn reactie op ons zijn zoals die was bij Job en Jona, die God ter verantwoording riepen en boosheid uitten naar Hem (zie Job 38vv en Jona 4:4).

Beken het

Het is nooit goed om boos op God te zijn, maar er zijn momenten waarop we boosheid uiten. Op die momenten is het goed dat we ons bekeren en ons aan Hem toewijden. Als je boos bent op God, is het ‘t beste om dat te belijden. Hij kent je hart en zal niet gekwetst worden door je emoties. Wanneer je je boosheid aan Hem belijdt, kun je God vragen om je te helpen groeien in geloof en je te helpen accepteren hoe Hij dingen bestuurt en toelaat.

Deel artikel