Is het toegestaan om meer dan één sekspartner te hebben?

How to overcome communication problems in marriage?

God keurt het niet goed dat mensen in meer dan één seksuele relatie tegelijk betrokken zijn. God schiep man en vrouw naar Zijn beeld (Genesis 1:27) en Hij bedoelde dat man en vrouw in het huwelijk worden verenigd (Genesis 2:24).

Hoe God het huwelijk had bedoeld

In antwoord op een vraag van de Farizeeën citeert Jezus Genesis 2:24 om uit te leggen hoe God het huwelijk had bedoeld: de vereniging van één man en één vrouw, die trouw samenleven (Matteüs 19:1-9). Wanneer een man van zijn vrouw scheidt en met een andere vrouw trouwt, pleegt hij overspel. Alleen wanneer er sprake is van seksuele immoraliteit, kan er een uitzondering zijn. Op een ander moment zegt Jezus dat wie van zijn vrouw scheidt om een andere reden dan seksuele immoraliteit, haar overspel laat plegen! (Matteüs 5:32).

Een man had wel meerdere vrouwen

Nergens in de Bijbel lezen we dat één vrouw meer dan één man heeft. Maar het was in de tijd van het Oude Testament vrij gebruikelijk dat een man meerdere vrouwen had. Abraham had twee vrouwen (Genesis 16:3), Jakob vier (Genesis 30), koning David een goed getal (2 Samuël 5:13) en zijn zoon Salomo zelfs duizend (1 Koningen 11:3)! We lezen niet dat God deze mannen veroordeelt voor het trouwen van meer dan één vrouw. Maar we lezen wel in elk verhaal over al het ongeluk in deze gezinnen dat zijn oorzaak had in de polygamie.

De Samaritaanse vrouw

Er is één vrouw in de Bijbel die meer dan een paar mannen had: de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:1-42, vooral de verzen 16-18). Maar niets in de tekst wijst erop dat ze deze mannen tegelijkertijd had; ze was waarschijnlijk vijf keer gescheiden en woonde samen met de zesde man zonder de moeite te nemen om te trouwen. Jezus vertelt haar eigenlijk niet dat dit verkeerd is, maar we weten uit Zijn leer over dit onderwerp dat Hij het zeker niet goedkeurde. Het is veilig om aan te nemen dat het leven van deze vrouw drastisch is veranderd nadat ze Jezus als de Messias heeft leren kennen (Johannes 4:39).

Hertrouwen na echtscheiding

De Bijbel maakt duidelijk dat weduwen of weduwnaars kunnen hertrouwen. Hun tweede huwelijk kan net zo heilig en gezegend zijn als hun eerste huwelijk. Jonge weduwen worden zelfs aangemoedigd om te hertrouwen en een gezin te stichten (1 Timoteüs 5:14).

Maar is het ook mogelijk voor een vrouw, of een man, om opnieuw te trouwen na een scheiding? Uit wat Jezus over dit onderwerp zegt in Matteüs 5:32 weten we dat echtscheiding alleen is toegestaan als de echtgenoot ontrouw is geweest (en zelfs daar hebben christenen verschillende meningen over wanneer echtscheiding en hertrouwen zijn toegestaan). In andere gevallen pleeg je overspel door te hertrouwen, en maak je de persoon die trouwt ook overspelig: “Maar ik zeg u dat iedereen die van zijn vrouw scheidt, behalve op grond van seksuele immoraliteit, haar overspel laat plegen, en wie met een gescheiden vrouw trouwt, pleegt overspel” (Matteüs 5:32).

Waarom is Jezus zo streng? Omdat het huwelijk, tussen een man en een vrouw, de vereniging van Christus en de kerk weerspiegelt. Christus is het hoofd van de kerk en de kerk is Zijn bruid (Efeziërs 5:25-32). Hij zal haar nooit ontrouw zijn. Het is een heilige vereniging. Ook de verbintenis tussen een getrouwde man en vrouw is heilig.

Een prachtig geschenk

Het huwelijk is een prachtig geschenk van God dat ons in staat stelt om te genieten van seks binnen de veilige grenzen die God zelf heeft ingesteld. En wanneer man en vrouw elkaar trouw zijn, is het een prachtig beeld van de relatie tussen Christus en de kerk.

Deel artikel