Bijbelwoord.nl
Is it okay to have no religion?
Home » Christelijk leven » Dagelijks leven als Christen » Is het goed om geen religie te hebben?

Is het goed om geen religie te hebben?

Deze vraag kan zowel met ja als met nee worden beantwoord. Het is mogelijk om erg religieus te zijn en toch God niet te kennen. Als dat het geval is, is religieus zijn of het hebben van een religie van geen enkele waarde. Als je naar de Farizieeën kijkt, zie je mensen die een religie hadden, maar die Jezus niet kenden. Ze waren erg strikt en volgden nauwgezet de wet, maar ze vertrouwden niet op Jezus als hun Redder (Mattheüs 23:13,25). Ze begrepen ook het hart van God niet, maar waren hard van hart (Markus 3:1-6). Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat je het zonder religie kunt stellen, omdat je hart in dat geval onveranderd blijft. Dat is dan een zelfgemaakte religie.

God is onze Schepper

Maar als je geen religie hebt, wil dat zeggen dat je niet in God gelooft en dat je niet van Hem houdt en Hem niet wilt volgen en dat is dan niet oké.
De Bijbel zegt dat God onze Schepper is (Genesis 1:27) en dat Hij wil dat we Hem kennen en aanbidden. Bovendien kunnen we Hem echt leren kennen door Jezus Christus, omdat Hij de Weg naar God is. Hij is God Zelf (Johannes 14:6). Met Jezus in het centrum van je geloof, is religie niet een dood iets, maar geeft het je leven en redding.

Zonder liefde

In Korinthe 13 geeft Paulus een opsomming van een aantal prachtige eigenschappen; hij bespreekt het spreken in tongen, profeteren, het bezitten van kennis en zelfs van geloof. Maar zonder liefde betekenen al die zaken niets. Over wat voor soort liefde spreekt Paulus? Hij verwijst naar de liefde tot God en de naaste – Jezus gaf ons dit gebod: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand (…..). U zult uw naaste liehebben als uzelf’ (Mattheüs 22:37,39). Jezus gaf ons ook deze Gouden Regel: ‘Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo, want dat is de Wet en de Profeten’ (Mattheüs 7:12,13). Het hart van ware religie is liefde en dit zal resulteren in gehoorzaamheid aan Jezus en aan zijn geboden: ‘Als iemand Mij liefheeft, zal Hij Mijn woord in acht nemen’ (Johannes 14:23).

In Jakobus 1:27 lezen we een heel duidelijke opmerking over wat ware religie is. Het is een geloof en levensstijl die helemaal in lijn zijn met Jezus’ woorden: ‘Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

In het kort geformuleerd: zelfgemaakte religie is waardeloos. Ware religie betekent: God liefhebben en Hem gehoorzamen.

Hoe denk jij over dit onderwerp? Deel hieronder jouw mening!
Lees ook: Is er redding in andere religies?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam