Is het een zonde om porno te kijken?

watching-porn-sin

Pornografie bestaat al eeuwen. In dit digitale tijdperk is het toegankelijker dan ooit tevoren. Veel mensen vinden het volkomen normaal om hiernaar te kijken. Maar ‘normaal’ en ‘goed’ zijn twee verschillende zaken. In dit artikel proberen we een antwoord te formuleren op de vraag of porno kijken een zonde is die we koste wat kost moeten zien te vermijden. Bovendien zullen we zien dat pornografie grote problemen veroorzaakt en krijgen we wat advies over hoe we vrij kunnen worden als we aan porno verslaafd zijn geraakt.

Inhoudsopgave

  1. Is het een zonde om porno te kijken?
  2. Welke problemen geeft het kijken naar pornografie?
  3. Hoe kan ik ermee stoppen?

Is het een zonde om porno te kijken?

Als we antwoord op deze vraag willen, is het goed om eens te kijken naar wat pornografie eigenlijk is, wat zonde is en welk verband er is tussen deze twee.

Wat is zonde?

De Bijbel geeft ons talloze voorbeelden en definities van zonde.
Een nuttige definitie is dat zonde een keuze of handeling is die ons verwijdert van het leven dat God voor ons in gedachten had.
Het betekent tegen Zijn wil in gaan en afstand nemen van Hem en Zijn goede plannen voor ons mensen.

Wat is pornografie?

Het Van Dale-woordenboek definieert pornografie als ‘zinnenprikkelende lectuur, films, muziek, tekeningen enz.’
Het gaat hier dus om films, plaatjes, magazines, enz. die naakte mensen en/of seksuele handelingen laten zien met als doel de zinnen te prikkelen. Dit is een neutrale, feitelijke omschrijving. Het vertelt er niet bij of pornografie goed of slecht is.

In de Bijbel komen we het woord ‘pornografie’ niet tegen. Maar wel het Griekse woord waarvan het is afgeleid: ‘porneia’. Dit woord wijst in de richting van ontucht, prostitutie, overspel, echtbreuk, immoraliteit en andere vormen van verdorvenheid. Het andere deel van het woord, ‘graphe’, is de Griekse stam voor verschillende uitingsvormen zoals schrijven en tekenen. Dus als we willen weten hoe de Bijbel denkt over pornografie, dan moeten we kijken naar wat gezegd wordt over ‘porneia’.

Wat zegt de Bijbel over ‘porneia’?

De Bijbel is hier heel duidelijk over:

  • “Maar ontucht [porneia] en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past” (Efeziërs 5:3).
  • “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers [pornoi], afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven” (1 Korintiërs 6:9-10).
  • “Vlucht weg van hoererij [porneia]. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft [porneuon], zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” (1 Korintiërs 6:18-19).
  • “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers [pornoi] en overspelers zal God oordelen” (Hebreeën 13:4)

‘Porneia’ is een zonde, het plaatst mensen buiten het Koninkrijk van God, en daarom moeten volgelingen van Jezus er verre van blijven.

Waarom gebruikt de Bijbel zulke stevige woorden in de veroordeling van ‘porneia’?

Seksuele immoraliteit gaat regelrecht in tegen Gods bedoeling met seks. Hij ontwierp het als iets voor een man en een vrouw binnen het huwelijk. Seksualiteit heeft een direct verband met het krijgen van kinderen. Het heeft dus niet enkel te maken met lust, maar vooral met liefde en het stichten van een gezin. Deze liefdesband tussen man en vrouw is heel kostbaar in Gods ogen.

marriage - sexuality - children

De apostel Paulus zegt zelfs dat het iets laat zien van de band tussen Jezus en de Kerk: “Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente” (Efeziërs 5:32, zie ook Efeziërs 5:22-33 voor meer context). Het huwelijk is Gods idee om iets van Christus te laten zien. Seksuele immoraliteit doet afbreuk aan dit heilige beeld.

Maar als ik alleen maar porno kijk, en zelf geen seks heb…?

Naar porno kijken heeft te maken met begeerte, niet met zelf seksuele gemeenschap hebben. Is dat geen groot verschil? Ja, dat is het zeker, maar het probleem is ten diepste hetzelfde.
In het Oude Testament gaf God het volk Israël de opdracht: “U zult niet echtbreken” (Exodus 20:14). Jezus legde uit dat dit verbod verder gaat dan onze lichamen op een zondige manier gebruiken. Hij zegt dat begeerte net zo serieus genomen moet worden als overspel: “Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd” (Mattheüs 5:27-28). Een affaire begint eerst met gedachten voordat ons lichaam erin betrokken raakt. Als we overspel plegen ‘in gedachten’ of porno kijken, dan gaan we grenzen over die God ons heeft gesteld. Hij roept ons op om elke vorm van (seksuele) verleiding verre van ons te houden (Mattheüs 26:41; 1 Korintiërs 7:1-3), met inbegrip van pornografie.

Is porno kijken zonde?

Porno kijken past niet in de Bijbelse visie op seksualiteit (die inhoudt: trouwen). Porno kijken heeft te maken met begeerte, met iemand anders’ lichaam gebruiken om opgewonden te raken. Het is seks buiten het huwelijk om de ‘begeerten van het vlees’ te voeden, onze lusten te bevredigen en anderen te zien als ‘lustobjecten’. Het heeft weinig van doen met Gods bedoeling met seksuele gemeenschap als een liefdesdaad tussen gehuwden. Daarom zegt de Bijbel dat we verre moeten blijven van ‘porneia’, wat ook het kijken naar porno inhoudt. Het is duidelijk zonde.

watching - porn - sin

Welke problemen krijg je door porno te kijken?

Porno kijken kan heel nare gevolgen hebben. Ik noem er zes:

1. Pornografie doet gegarandeerd schade aan je huwelijk

Porno is schadelijk voor je huwelijk (of, als je nu niet getrouwd bent, voor je kans op een gezond huwelijk). Het wekt verkeerde en overdreven verwachtingen, die onherroepelijk leiden tot teleurstelling met hoe je partner functioneert in bed, zijn of haar genegenheid en uiterlijk. En omdat het huwelijk bedoeld is als een exclusieve relatie tussen man en vrouw, is daarin geen plaats voor andere seksuele verlangens — ook niet als je slechts ‘een toeschouwer’ bent. Het is kwetsend voor je partner, roept gevoelens op van niet goed genoeg zijn en zal een wig drijven in jullie huwelijk.

2. Porno geeft een onrealistische kijk op seksualiteit

Je gaat bijvoorbeeld seks buiten het huwelijk zien als iets normaals en natuurlijks. Maar het probleem gaat verder. Voor veel jonge kinderen is porno de voornaamste manier waarop ze seksuele voorlichting krijgen. Omdat agressie en uitbuiting bijna ‘normaal’ geworden zijn in pornografische films (en dat in toenemende mate de laatste tijd), moeten we ons afvragen wat kinderen daarvan leren over seksuele relaties. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat porno het zien van vrouwen en kinderen als lustobjecten versterkt. Het bevordert het idee dat ongelimiteerde seks, dwang en verkrachting verdedigbaar zijn. Dit heeft enorme consequenties voor de manier waarop mensen ‘in het echte leven’ met elkaar omgaan.

Voor veel jonge kinderen is porno de voornaamste manier waarop ze seksuele voorlichting krijgen.

3. Porno beïnvloedt de manier waarop je naar anderen kijkt

Het maakt dat je mannen en vrouwen ziet als lustobjecten in plaats van als mensen die respect en liefde verdienen. Pornografie beïnvloedt je hele manier van denken en je relaties.

4. Porno moedigt onmiddellijke bevrediging aan

Als je toegeeft aan deze drang, dan raak je eraan gewend om onmiddellijk je zin te krijgen terwijl juist het kunnen uitstellen van je verlangens een belangrijke vaardigheid is in dit leven. Onderzoekers zien een sterk verband tussen porno kijken en onderpresteren op andere levensterreinen.

5. Porno kijken is sterk verslavend

Het leidt tot overdreven hoge dopamine-niveaus in onze hersenen die maken dat we er steeds meer van willen. Geleidelijk aan moet je je grenzen verleggen om hetzelfde niveau van opwinding te kunnen bereiken. Je gaat dus steeds vaker porno kijken of steeds extremere vormen ervan. Je raakt in een vicieuze cirkel die je hersenen beïnvloedt zoals dat bij alle vormen van verslaving gebeurt.
Als je hier meer van wil weten en je verstaat goed Engels, kijk dan eens naar deze videoclip:

Bovendien zorgen alle verslavingen ervoor dat je geen gezonde relaties met anderen kunt aanknopen en niet de man of vrouw wordt die God voor ogen had toen Hij je schiep. En dat zou toch je eerste levensdoel moeten zijn. Een pornoverslaving gaat je leven beheersen — zoals duizenden helaas al hebben moeten ervaren.

6. Porno wordt vaak gemaakt en gedistribueerd ten koste van individuen (mensenhandel)

Volgens statistieken uitgegeven door Covenant Eyes, kijken er alleen al in de VS 28.258 gebruikers per seconde naar porno en geven ze hier $3,075.64 per seconde aan uit op het internet. Zulke hoge cijfers laten een enorme vraag naar dit soort materiaal zien.
Vaak wordt porno geproduceerd en gedistribueerd ten koste van individuen die dat eigenlijk niet willen. Dit zou je mensenhandel kunnen noemen. Zowel volwassenen als kinderen worden er slachtoffer van. Kinderporno geldt altijd als mensenhandel. Als volwassenen betrokken zijn, is het lastiger om vast te stellen of er vrijwillig meegewerkt wordt of dat er sprake is van dwang, maar vaak is er sprake van bedrog, druk en bedreigingen. Het is onacceptabel dat andere mensen op die manier misbruikt worden voor jouw eigen ‘plezier’.

Hoe kan ik stoppen met porno kijken?

Veel mensen die regelmatig porno kijken, zouden er graag mee willen stoppen. Maar dat is niet eenvoudig. Hier volgen zes aanbevelingen:

1. Stop radicaal

Porno is zonde en je moet ermee breken. Het heeft geen zin om een beetje te minderen. Dat werkt niet en lost niets op. Wees radicaal!

2. Zoek hulp

Als je worstelt met begeerte, verleiding, porno of verslaving: zoek iemand op die je in vertrouwen kunt nemen, iemand in je kerk misschien. Vraag om hulp en probeer er niet alleen uit te komen. Vraag om advies en gebed, en wees eerlijk over je ups en downs. Neem contact met ons op via het contactformulier of de chat-knop als er niemand is die je in vertrouwen kunt nemen.

3. Vermijd verleiding

Porno is gemakkelijk te vinden en dringt zich overal aan je op, ook als je er niet actief naar op zoek bent.
Maar je kunt wel stappen ondernemen om jezelf te beschermen.
Veel mensen zijn bijvoorbeeld extra kwetsbaar als ze moe en alleen zijn. Je kunt jezelf beschermen door elektronische apparaten uit je slaapkamer te weren. Je kunt software installeren op je apparaten, zoals een internet filter. Als je een Android telefoon of tablet gebruikt of een Google zoekmachine, dan kun je ‘SafeSearch’ aanzetten om er al te expliciete, seksueel getinte beelden uit te laten filteren. Browsers zoals Firefox bieden add-ons aan om porno te blokkeren. Je kunt ook via je provider filters en ouderlijk toezicht laten installeren om de kans te verminderen dat je tegen dit soort materiaal aanloopt. Het kan zijn dat je bepaalde social media apps moet verwijderen als die een bron van verleiding voor je vormen. Dit kan vervelend zijn, maar het werkt als een vangrail om jezelf te beschermen.

Leer jezelf kennen en weet wat je zwakke punten zijn die je moet vermijden.

4. Vraag God om kracht

Zelf als verleidingen sterk zijn, weet dat God sterker is. In 1 Korintiërs 10:13 verzekert de apostel Paulus ons: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.”

5. Laat porno niet tussen jou en God in komen te staan

Als je wilt ophouden met porno kijken, maar toch steeds terugvalt in die gewoonte, draal dan niet om het aan God te belijden. “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). Satans tactiek is om gelovigen van God te doen vervreemden. Geef niet toe aan de neiging om je voor God te verbergen omdat je je schuldig voelt, maar stort je hart voor Hem uit.

6. Houd voor ogen dat God iets beters voor je wil

God heeft ons voor echte intimiteit geschapen. Pornografie is maar een zwak surrogaat voor een levenslang verbond met een huwelijkspartner. Wees niet tevreden met iets dat veel minder is dan het beste dat God wil geven!

Conclusie

De Bijbel leert dat porno zonde is, omdat het tegen Gods bedoelingen met seksualiteit in gaat. Bovendien is porno kijken gewoon slecht voor je huwelijk, je kijk op seksualiteit en je hersenen, vooral omdat het erg verslavend is. Je moet er dus helemaal bij wegblijven. Laat porno jouw leven en dat van anderen niet verwoesten!

Deel artikel