Is het een gebrek aan geloof om na een gebed om genezing naar een dokter te gaan?

Het korte antwoord op deze vraag is “helemaal niet”, maar ik zal er iets dieper ingaan. Hebreeën 11:1 zegt “Het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.
Het geloof van een christen is een geloof in God. Wij weten zeker dat Hij bestaat, hoewel we Hem niet kunnen zien. Wij hebben vertrouwen in alles wat Hij tegen ons heeft gezegd en voor ons heeft voorbereid. We geloven wat de Bijbel ons vertelt over God, de hemel en de toekomst. Wij geloven dat alles precies zal zijn zoals Hij heeft gezegd.

God geneest op wonderlijke manieren

Wanneer we ziek zijn, is bidden het eerste wat we doen. De volgende stap is soms duidelijk: een paracetamol nemen voor hoofdpijn, de Spoedeisende Hulp bezoeken voor een gebroken bot, maar sommige andere problemen zijn misschien niet zo makkelijk om aan te pakken. God heeft ons immers in een wereld geplaatst die gebroken is door zonde. Ziekte en zelfs depressie en de dood zijn dingen die we allemaal zullen tegenkomen.

In de Bijbel waren er ook dokters. De bekendste is Lukas, die regelmatig met Paulus mee reisde en hem vergezelde op zijn reis naar Rome. We weten dat Paulus een kwaal had waar hij ernstig aan leed en waarvan hij smeekte dat God haar weg zou nemen. De Heere antwoordde “Mijn genade is voor u genoeg(2 Korinthe 12:9). De dokter Lukas zorgde ongetwijfeld voor Paulus toen hij het moeilijk had. Naast de behandeling van zijn kwaal, hielp hij waarschijnlijk met de wonden van de mishandelingen die Paulus meemaakte, gaf hij advies toen Paulus vermoeid was en hielp hij hem op vele andere manieren. God geneest op wonderlijke manieren. Maar zelfs in de tijd van de apostelen waren er ook gewoon zieke mensen die aandacht van een dokter nodig hadden.

Gezond verstand

God heeft dokters talenten gegeven zodat ze de zieken en de zwakken kunnen helpen, of ze nu christen zijn of niet. Apothekers hebben pillen en medicijnen die ontworpen zijn door mensen die hun talenten van God hebben gekregen. God heeft ons een gezond verstand gegeven, ook wanneer we ziek zijn.

Met uitzondering van kleinere gezondheidsproblemen is het altijd een goed idee om een dokter te bezoeken. Als je verkouden bent, maagproblemen hebt omdat je te veel hebt gegeten, hoofdpijn hebt omdat je de hele nacht doorgewerkt hebt of een ander makkelijk te begrijpen probleem hebt, vertelt je gezond verstand je om rust te nemen. En bijvoorbeeld om wat medicijnen te nemen.
Een gezondheidsprobleem waarvan je niet weet waar het vandaan komt, is echter een ander geval. Dan zegt niet alleen je gezonde verstand dat je een dokter moet bezoeken. Ook de Bijbel sluit zich helemaal aan bij dat idee.

Tempel van de Heilige Geest

Ook nadat we gebeden hebben, weten we vaak niet zeker of God ons zal genezen (tenzij Hij dat direct doet). Jazeker, sommige mensen zijn wonderlijk genezen als antwoord op gebed. Maar anderen hebben pijn, ellende of zelfs de dood ondervonden door te weigeren om een dokter te bezoeken en te beweren dat “God me zal genezen”. God heeft ons een lichaam gegeven om zo goed mogelijk voor te zorgen. Hij noemt het de tempel van de Heilige Geest, Die in ons is. Net zoals de priesters en Levieten van het Oude Testament de opdracht kregen om voor de tempel te zorgen, hebben ook wij de opdracht gekregen om voor ons lichaam te zorgen.

Als je ziek bent, bid dan en ga naar de dokter. Je weet niet of God kiest om je te genezen door de helende vermogens van je lichaam, door Zijn wonderlijke ingrijpen, of door de talenten die Hij aan de dokter heeft gegeven. Gebruik alles wat Hij je gegeven hebt, en dank Hem dat Hij je heeft genezen, hoe God dat ook doet.

Deel artikel