Is haat hetzelfde als afkeer van iemand hebben, volgens de Bijbel?

Is hate and dislike the same according to the bible?

Mensen om ons heen kunnen negatieve gevoelens opwekken. De vraag is hoe we deze gevoelens moeten hanteren. Wat zegt de Bijbel over haat? Is haat hetzelfde als afkeer van iemand hebben, volgens de Bijbel?

Haat is een erg sterke emotie

Haat is gewoonlijk een intense emotie met sterke gevoelens van vijandschap. Als je mensen haat, betekent dat, dat je sterke negatieve gevoelens over hen hebt, hen niet wilt ontmoeten, dat je niets goeds over hen kunt bedenken. Als ze jou op enige manier hebben pijn gedaan, wil je hen niet vergeven of vergeten wat ze hebben gedaan.

Dingen die God haat

In Spreuken 6:16-19 worden zeven dingen opgenoemd die God haat : “Hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt.

Haat de zonde, niet de zondaar

Wij moeten zonde haten als we die opmerken in onszelf en we hebben Gods genade, liefde en vergeving nodig als we schuldig zijn aan deze dingen. Dat begrijpen we allemaal waarschijnlijk. Maar ons grootste probleem is als we geconfronteerd worden met anderen die dergelijke dingen tegen ons doen. Als we worden belasterd, belogen, vernederd, als we aan het kortste eindje trekken als iemand onenigheid en conflicten veroorzaakt of als we oneerlijk behandeld worden. Onze eerste reactie is waarschijnlijk dat we die persoon gaan haten en misschien zelfs proberen om hem op dezelfde manier te behandelen als hij ons deed.

Als christen hebben we een hoge norm

Iemand die geen christen is, zal volkomen begrijpen waarom we haat en vijandschap voelen tegenover iemand die ons zo verkeerd behandelde. Maar als christen moet onze houding helemaal anders zijn. En als degene die zo verkeerd deed nu zelf een christen is – wat dan? De Bijbel zegt duidelijk dat we niet kunnen zeggen dat we God liefhebben als we tegelijkertijd onze broer of zus in Christus haten.

Wraak is alleen aan God

Er is maar één reactie die God van ons verlangt – te vergeven en lief te hebben, en alle wraak en het zoeken van een rechtvaardige uitkomst over te laten aan God. Sommigen van ons zullen nooit in hun eigen leven zien dat God iets doet om ons te wreken of te rehabiliteren, maar we mogen er zeker van zijn dat God alle onrecht tegen ons ziet en het hoe dan ook zal gebruiken om het goede in ons leven te geven.

Wat Zou Jezus Doen?

Hebreeën 12:3 zegt ons “Let toch scherp op Hem (Christus) die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen”. Jezus moest de klappen incasseren van alle 7 dingen die Hij haat in Spreuken. Hoe gedroeg Hij zich daaronder?  “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lukas 23:34). En in Lukas 6:27-29: “Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt niet, ook uw onderkleed te nemen…

Haat zal ons vernietigen

Wanneer we bidden voor hen die ons haten, vervolgen en mishandelen, zullen zij niet onmiddellijk veranderen en aardige mensen worden. Maar wíj zullen wel veranderen en de Heere zal een overwinning behalen in ons hart. Als we haat een plekje geven in ons hart, zal het ons verteren en vernietigen. Dus we moeten zeker weten dat haat iets is dat we nooit moeten toestaan in onszelf.

Afkeer kan juist beschermen

Afkeer is een ongemakkelijk gevoel. Vaak als iemand ons echt pijn heeft gedaan, voelen we ons ongemakkelijk in hun nabijheid en durven we hen niet opnieuw te vertrouwen. Afkeer kan leiden tot haat, dus we moeten oppassen, maar het ontwijken van personen of situaties die pijn veroorzaken is waarschijnlijk wel wijs tenzij er complete verzoening is.

Conclusie

Haat is iets dat we moeten vermijden en waar we vergeving voor moeten vragen als het toch in ons opkomt. Afkeer is een gevoel dat ons kan beschermen voor pijn.

Deel artikel