Is God gestorven?

Did God die?

Als Jezus echt God is, hoe kan God dan gekruisigd zijn en twee dagen dood gebleven zijn?

Deze vraag raakt de kern van hoe we de persoon en het werk van Jezus op aarde moeten begrijpen. De Bijbel is er duidelijk over dat Jezus Christus God is, en de tweede Persoon van de Drie-eenheid (Johannes 1:1-3; 14-18; 5:18). En toch is de Bijbel er ook duidelijk over dat Jezus Christus op aarde leed en gehoorzaam was tot de dood aan het kruis. Dus vragen we ons af: hoe is het mogelijk dat Jezus stierf? Om zo’n vraag in een paar korte alinea’s te beantwoorden zou geen recht doen aan de geschiedenis van de theologie die teruggaat tot de apostelen en de verschillende kerkelijke concilies die een antwoord zochten op vragen over de christologie (de studie van de Persoon en het werk van Jezus). We zullen echter een poging wagen.

Volledig God en volledig mens

Als we kijken naar wat de Bijbel over Jezus zegt, leren we dat Hij volledig God is (Johannes 1:1-17; Kolossenzen 1:15-16) en volledig mens (1 Johannes 4:2). Deze vereniging van Zijn godheid en Zijn menselijkheid vond plaats bij de conceptie in Maria’s schoot door de Heilige Geest (Lucas 1:26-37). Toen Jezus de storm stilde, demonen uitdreef, werd getransfigureerd, Lazarus uit de dood opwekte en andere wonderen deed, zien we God aan het werk. En toch zijn er ook momenten waarop we Jezus slapend zien, hoe Hij verzocht werd in de woestijn, hongerig was, verbaasd en verrast door het gebrek aan geloof van Zijn discipelen. En op een gegeven moment geeft Hij toe dat alleen de Vader weet wanneer Hij (Jezus) in heerlijkheid naar de aarde zal terugkeren. Jezus is menselijk.

Stierf God dus?

Toen Jezus Zijn leven gaf aan het kruis, stelden we de vraag: stierf God? Nou, als God zou sterven, dan zouden de hemel en de aarde niet intact kunnen blijven (Kolossenzen 1:16-17). We zien in de Schrift dat alles door God bij elkaar wordt gehouden. We zien dat God alles in stand houdt. God stierf niet, maar Jezus stierf als mens en toen Hij stierf, gaf Hij de geest. Als Jezus in zijn goddelijkheid zou sterven, zou de wereld ophouden te bestaan. Zo’n antwoord kan tot meer vragen leiden.

Uiteindelijk zien we overal in de Bijbel soortgelijke mysteries. Hoe is het mogelijk dat er iets als predestinatie is en dat mensen toch een vrije wil en morele verantwoordelijkheid hebben? Hoe is het mogelijk dat God een Drie-eenheid is? Hoe is het mogelijk dat de Bijbel geschreven is door mensen, maar geïnspireerd is door God? Met ons verstand lopen we vast als we zoeken naar de kleinste verschillen in al deze zaken en daarom accepteren we de Bijbelse waarheden door geloof. God stierf niet aan het kruis, maar als mens stierf Jezus wel degelijk.

Deel artikel