Is God een God van wraak of een God van liefde?

revenge

God is niet een God van wraak, maar een God van vergelding, en dat is niet hetzelfde. Wraak is persoonlijk – iemand die het recht probeert te handhaven vanwege een persoonlijke grief, vermeend of werkelijk. Dat gebeurt vaak op een wrede, onbillijke manier die ver uitgaat boven de oorspronkelijke wandaad. Bij vergelding gaat het in juridische zin meer om rechtvaardigheid, gerechtigheid en eer.

God van liefde

God is een God van liefde. Zijn zorg gaat uit naar ieder mens en Hij roept ons om Hem te gehoorzamen want Hij weet dat dit de weg is naar volledig geluk, tevredenheid en voldoening.

God is rechtvaardig

God heeft regels en wetten opgesteld en grenzen aangegeven waaraan de mensen zich moeten houden, omdat ze goed en logisch zijn en mensen zo in harmonie met elkaar en met Hem kunnen leven.

Gods gerechtigheid

God vertelt ons in de Bijbel dat wie er ook maar zijn wetten, regels en grenzen overtreden, straf zal ondergaan – zonder uitzondering. Helaas breekt iedereen, waar ook ter wereld, zijn wetten en komt dan ook onder Gods rechtvaardig oordeel. Maar God heeft een ontsnappingsroute voor ons.

Gods vergelding

Zoals we hierboven al uitgelegd hebben, heeft vergelding te maken met gerechtigheid, rechtvaardigheid en eer. God vergeldt een ieder die tegen Hem zondigt , zijn wetten overtreedt en Hem ongehoorzaam is. In Deuteronomium 32:35 zegt God tegen zijn volk “Aan Mij komt de wraak en de vergelding toe”. Verderop in dat gedeelte legt God uit dat Hij de zondaars zal straffen.

Als christenen en mensen die God liefhebben en vertrouwen, is onze ervaring dat we vaak door anderen slecht behandeld worden, vervolgd en beschadigd. God wil dat we weten dat Hij dat allemaal ziet en ter zijner tijd voor ons de overtreders zal straffen. Het is niet de bedoeling dat we de wet in eigen hand nemen. Dat zou wraak nemen betekenen en als mensen dat doen handelen ze vaak in woede en gaan dan door totdat ze vinden dat het genoeg is en hun woede bekoeld is. Wraak gaat vaak veel te ver zoals we dagelijks in het nieuws kunnen zien en lezen. We reageren bijna altijd met boosheid als ons onrecht wordt gedaan.

Samenvatting

Net zoals kinderen discipline nodig hebben en door hun ouders gestraft worden, als ze dingen doen waarvan ze weten dat het fout is, mogen de burgers van elk willekeurig land verwachten gestraft te worden als ze de wetten van dat land overtreden – en zo hoort het ook.

God laat ons vele malen in zijn Woord, de Bijbel, weten dat Hij degenen die tegen Hem zondigen zal straffen. Zo doet Hij recht en dat is juist.

God is wel degelijk een God van liefde. Hij beloont degenen die Hem volgen en gehoorzamen. Maar Hij is ook een God van vergelding, NIET van wraak. Hij legt de geëigende straf op aan degenen die tegen Hem zondigen en ongehoorzaam zijn.

Deel artikel