Is er een verband tussen de Bijbel en gezinsplanning?

What does the Bible say about family planning?

God is de Heere over heel ons leven, ook over ons huwelijksleven. Dus heeft Hij iets te zeggen over gezinsplanning. Maar wat? Hoe eren we God op het gebied van gezinsplanning?

De Bijbel spreekt consequent over kinderen als een zegen van de Heere:

  • “En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!” (Genesis 4: 1).
  • “De HEERE nu zag om naar Sara zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had.” (Genesis 21: 1-2).
  • “Toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg: Wie heb je daar bij je? Jakob zei: Dat zijn de kinderen die God uw dienaar in Zijn genade geschonken heeft.” (Genesis 33: 5).
  • “Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin: een blijde moeder van kinderen. Halleluja!” (Psalm 113: 9).
  • “Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.” (Psalm 127: 3).

Zo bijbels bezien is een huwelijk waarin je Gods kinderzegen weigert verkeerd. Als gezinsplanning betekent dat je van plan bent om te trouwen zonder een gezin te stichten, is dat een schending van Gods ontwerp voor het huwelijk.

Natuurlijke anticonceptie

Dit betekent niet dat je in het huwelijk zoveel mogelijk kinderen zou moeten krijgen. Natuurlijke geboortebeperking door onthouding om te proberen het aantal zwangerschappen en het tijdstip daarvan te beheersen, is door de kerk altijd geaccepteerd als niet in strijd met Gods ontwerp voor het huwelijk.

Voorbehoedsmiddelen

Gezinsplanning houdt meestal het gebruik van voorbehoedsmiddelen in. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn voorbehoedsmiddelen (hoewel niet erg effectief) door heel de geschiedenis heen gebruikt. Tot 1930 waren alle kerken één in hun afwijzing ervan. De Rooms-Katholieke kerk heeft dit standpunt nog steeds. Ze leert dat het natuurlijke doel van de seksuele daad het krijgen van kinderen is. Hoewel het toegestaan ​​is om zich van die daad te onthouden, wordt het als onnatuurlijk gezien om de natuurlijke uitkomst van die daad tegen te gaan.
Sommige protestanten accepteren deze conclusie ook. Tegenwoordig zien echter bijna alle protestantse kerken het gebruik van voorbehoedsmiddelen als een kwestie van christelijke vrijheid. Want een conclusie gebaseerd op Gods ontwerp (natuurlijke wet) is minder duidelijk dan een conclusie die direct gebaseerd is op de leer van de Bijbel.

Moraliteit van het proberen om zwangerschap te voorkomen

Genesis 38 wordt vaak besproken als een Bijbelgedeelte dat mogelijk iets te zeggen heeft over de moraal van het proberen om zwangerschap te voorkomen tijdens het hebben van een seksuele relatie. Een zoon van Juda, met de naam Er, stierf. Zijn broer Onan huwde zijn vrouw Tamar, zoals dat de gewoonte was in die tijd. De kinderen die hij bij haar zou krijgen, zouden worden gerekend als Er’s kinderen. “Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn; daarom gebeurde het, telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven.” (Genesis 38:9).

Traditioneel, en nog steeds door Rooms-Katholieke theologen, werd dit gedeelte gebruikt als bewijs dat het hebben van seksuele relaties zonder de bereidheid om zwanger te worden een ernstige zonde is. Nu zeggen de meeste protestantse bijbelgeleerden dat Onans zonde was dat hij geen kind in naam van zijn broer wilde verwekken, zodat de erfenis van zijn eigen kinderen minder zou worden.

Conclusie over dit probleem

De Bijbel veroordeelt het gebruik van geboortebeperkingsmethoden niet duidelijk, dus het lijkt niet goed om er wetten over te maken. Aan de andere kant is de christelijke vrijheid om voorbehoedsmiddelen te gebruiken niet zo glashelder als de meeste protestanten denken. Dus elk christelijk paar zal tot een eigen conclusie moeten komen over deze kwestie.

Twee dingen zijn echter heel duidelijk. Het eerste is dat voorbehoedsmiddelen niet mogen worden gebruikt om seks zonder consequenties buiten het huwelijk mogelijk te maken. De Bijbelse leer dat seksuele relaties hun juiste plaats hebben binnen een huwelijksverbond tussen een man en een vrouw, blijft waar. Het tweede is dat abortus als een methode voor gezinsplanning absoluut onaanvaardbaar is in de ogen van God. Abortus is het wegnemen van onschuldig leven en daarom een ​​grote zonde.

Gezinsplanning is geen exacte wetenschap. Veel stellen hebben al ervaren: “Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.” (Spreuken 16:9). Daarom zouden alle gezinnen bereid moeten zijn om deze grote zegen van God te ontvangen: kinderen, zo veel of weinig als Hij nodig acht.

Deel artikel