Is er bewijs voor het bestaan van God?

Is there evidence for the existence of God?

Ja, zeker weten. De vraag is: Wil je het geloven of niet? Paulus zegt in Romeinen 1:20 : “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.” Voor het bewijs van Gods bestaan hoeven we niet ver te zoeken, dat zijn wij namelijk zelf, hoe ons lichaam werkt, en waartoe ons verstand in staat is als het gaat om denken, creativiteit en verbeelding.

Geloven in de evolutietheorie zonder achterliggende ontwerper of schepper, is het ontkennen van het grootste bewijs dat God ons heeft gegeven voor Zijn bestaan. Als zelfs het goedkoopste plastic speelgoed ontworpen en gemaakt is – waarom is het dan zo lastig te geloven dat het universum, de wereld en alles wat zich daarin bevindt, een ontwerper, schepper en onderhouder heeft?

Als we het bestaan van God ontkennen

Wanneer we het bestaan van God ontkennen, heeft dat geen effect op Hem. Op ons zelf zal het wel een groot effect hebben, met onvoorstelbaar ernstige gevolgen.

In Romeinen 1:21-25 schrijft Paulus: “Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

We zijn volledig van Hem afhankelijk

In Psalm 14:1 staat: “De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God”. Wij negeren het bewijs dat God ons van Zijn bestaan heeft gegeven op eigen risico. Voor hen die God kennen, is het onmogelijk om Zijn bestaan te ontkennen, we zien Hem aan het werk in elk deel van ons leven, we hebben een relatie en vriendschap met God en beseffen dat we volledig afhankelijk zijn van Hem omdat elke ademtocht die wij uitblazen van Hem komt. Wij allen begonnen onze relatie met Hem met één stap van geloof. Hebreeën 11:1 zegt: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Mensen lachen vaak om christenen die vertrouwen op een onzichtbare God. Maar waarin verschilt dat van het wachten op een bus of trein? Volgens de dienstregeling weten we hoe laat een bepaalde bus of trein komt. We vertrouwen erop dat hij op tijd aankomt, en meestal worden we hier niet in teleurgesteld. Zo is het ook met de Bijbel die God aan ons heeft gegeven. Als we die lezen, erop vertrouwen en ernaar handelen, zal God Zichzelf meer en meer aan ons tonen en zullen we evenmin teleurgesteld worden.

Deel artikel