Is Elia naar de hemel gegaan?

Is Elia naar de hemel gegaan? Jezus zei dat niemand anders dan Hij naar de hemel was gegaan. Maar de Bijbel leert ons dat Elia en Henoch nooit gestorven zijn, maar naar de hemel zijn gegaan. Wat is dan de verklaring hiervoor?

Volgens 2 Koningen 2:11 “ging Elia in een wervelwind naar de hemel”. Genesis 5:24 zegt dat “Henoch met God wandelde toen hij niet meer was, omdat God hem wegnam”. Beide passages impliceren dat Elia en Henoch naar de hemel gingen. Het wordt ook geïmpliceerd dat Abraham, Izak en Jakob allemaal in leven zijn en bij de Heer in de hemel zijn (Lucas 20:37-38) en dat allen die Gods volk zijn in de hemel zullen zijn als ze sterven (Lucas 16:19 – 31).

Het citaat van Jezus

Het citaat van Jezus staat in Johannes 3:13 “niemand is ooit naar de hemel opgevaren, behalve Hij die uit de hemel is neergedaald, namelijk de zoon van des mensen”. Jezus legt geen nadruk op het feit dat niemand in de hemel is opgevaren. Hij zegt eerder dat niemand is opgevaren naar de hemel en vanuit de hemel naar de aarde is gekomen. In dit hoofdstuk spreekt Jezus met Nicodemus die een expert was in de wet en de Schrift van zijn tijd, maar die de geestelijke dingen waar Jezus het over had niet begreep. Jezus zei tegen hem: “Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij hebben gezien… niemand is ooit in de hemel gegaan, behalve degene die uit de hemel kwam, de zoon van de mens”. (Johannes 3: 11-13) Hij wees Nicodemus erop dat toen Hij over hemelse dingen sprak, Hij hem informatie uit de eerste hand gaf omdat Hij er was geweest, het had gezien en uit persoonlijke ervaring had gesproken.

Deel artikel