Is de Rooms Katholieke kerk een christelijke kerk?

Is the Roman Catholic church a Christian church?

Simpelweg gezegd is het antwoord op deze vraag “ja”. De Rooms-Katholieke kerk onderschrijft de belangrijke leerpunten van het Christelijke geloof zoals de drie-eenheid, dat er voor onze zonden betaald moet worden en dat onze zonden vergeven moeten worden, dat Jezus gestorven is voor onze zonden, Zijn opstanding, het komende oordeel en het eeuwige leven.

Het onderscheid

En uitgebreider antwoord is dat er een onderscheiding is tussen dé kerk en kerken. De “ware” kerk is de heilige gemeenschap van alle mensen, van alle leeftijden en alle plaatsen, die geroepen zijn door God en die op Hem vertrouwen. Deze kerk is verenigd met Christus en Hij beschermt die kerk. De kerk is van niemand en heeft ook geen zichtbare grenzen. Er zijn echter ook kerken waar mensen samenkomen of waar mensen lid zijn, meer als instituut of gebouw. Deze organisaties van kerken, instituten en gebouwen zijn gemaakt door mensen en kunnen daardoor ook ontsporen, met name als ze rijk en krachtig worden.

De overheersende kerk

De Rooms-Katholieke kerk was dominant in de tijd van de Middeleeuwen, maar was toen zo corrupt dat veel mensen schade opliepen door de kerk. Als reactie daarop kwam de Reformatie. Het doel van de reformatie was het terugbrengen van de Rooms-Katholieke kerk naar haar oorsprong en het uitbannen van verkeerde leer en gebruiken die in de kerk waren binnengedrongen. De Rooms-Katholieke kerk wees deze hervormingen af en vervolgde de aanhangers van de reformatie. Die begonnen daarop met het oprichten van hun eigen protestantse kerken die langzaam dominant werden in Noord-Europa en Noord-Amerika. Later werden zendingsreizen opgezet vanuit deze gebieden over de hele wereld.

Echter, de Rooms-Katholieke kerk veranderde ook. Sommige dingen waar de protestanten in eerste instantie tegen waren, maken niet langer deel uit van de kerkelijke leer en gebruiken. Daarnaast zijn er ook grote regionale verschillen. Sommige Rooms-Katholieke kerken leggen meer nadruk op de leer van de Bijbel dan andere; dit geldt ook voor Protestantse kerken.

Dingen die je jezelf kunt afvragen

Als je op zoek bent naar een kerk en je afvraagt of die kerk een goede kerk is, zijn er verschillende vragen die je jezelf kunt stellen.

Gelooft de kerk bijvoorbeeld dat de Bijbel het Woord van God is en dat wij moeten doen wat de Bijbel zegt? Gelooft de kerk in het basale Christelijke onderwijs? Kijk bijvoorbeeld eens naar de apostolische geloofsbelijdenis. Zijn de leiders van de kerk eerlijk, nederig, wijs en goede voorbeelden voor het Christelijk leven? Worden mensen aangemoedigd om de Bijbel te lezen en te bestuderen? Wordt er goed gezorgd voor de mensen in de kerk, met name voor de zwakken? Is er de moed om te verwerpen wat slecht is? Is de kerk gewoon om mensen te helpen om Jezus te aanbidden en om een heilig leven te leiden? Zijn ze dankbaar? Wordt er ook over Jezus verteld buiten de muren van de kerk? Dit zijn een aantal manieren om te beoordelen of een kerk “gezond” is. Maar onthoud altijd, dé kerk is nooit beperkt tot een organisatie of kerkgenootschap.

Deel artikel