Is de kerk het lichaam van Christus?

Jouw vraag: Wat betekent het dat de kerk het lichaam van Christus is?

Een gezond lichaam heeft een hoofd. Elk deel van het lichaam heeft een doel en voert een verschillende taak uit, maar het hoofd is belangrijker dan hen allemaal. Je kunt geen werkend lichaam hebben zonder een hoofd. Paulus gebruikt dit beeld om uit te leggen wat de kerk is in Efeze 5:23-24. Jezus Christus wordt vergeleken met het hoofd – het deel van het lichaam waar de rest van het lichaam ondergeschikt aan is. Wij, de leden van de kerk, worden vergeleken met het lichaam.

Ons leven komt van God

Omdat Christus het hoofd van de kerk is, is Hij Degene naar Wie wij moeten luisteren en Wie wij moeten gehoorzamen. Als wij Zijn geboden en richtlijnen in acht nemen, zullen wij het werk en de taken waarvoor Hij ons heeft geroepen, volbrengen.

Het hoofd is ook een beeld van de bron van leven, zoals we zien in Kolossenzen 2:19. Het hele lichaam groeit dankzij het Hoofd. Al ons leven en onze groei komt dus uit Jezus, het Hoofd van de kerk.

Elk deel is belangrijk

Paulus wijst erop dat elk kerklid gaven, talenten en een roeping gekregen heeft. Door dit alles samen te voegen, krijg je een kerk die, net zoals een menselijk lichaam, effectief en efficiënt werkt. Hij legt ook uit dat elk lid van de kerk noodzakelijk is voor het functioneren van een gezonde kerk.

Net zoals een lichaam niet zou zeggen tegen de handen, voeten of benen: “Ik heb jullie niet nodig, omdat ik alleen wil zien, horen en ruiken.” Het zou ook niet zeggen tegen het oog of het oor: “Ik heb jou niet nodig, want ik wil alleen lopen en dingen doen met mijn handen”. Geen deel van het lichaam is dus onbelangrijk of nutteloos (zie 1 Korinthe 12:12-20).

Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar

Wanneer een deel van het menselijk lichaam pijn heeft of in de problemen zit, heeft het hele lichaam daar last van. Heb je ooit een arm of een been gebroken, of met een hamer op je duim geslagen? Ben je ooit ziek geweest? Had je hele lichaam en je hele leven er last van? Waarschijnlijk wel – als je een arm of een been breekt, of op een andere manier ziek bent, doet het vaak zo veel pijn dat je alleen maar aan de pijn kunt denken. Dat beïnvloedt je hele lichaam.

Als je je arm of been hebt gebroken, zul je hem goed beschermen tegen verdere pijn of verwondingen. Dit is ook hoe het zit met de kerk. Als één lid van de kerk lijdt, zal de hele kerk ook lijden (1 Korinthe 12:26). In dat geval moeten wij elkaar helpen en beschermen en maatregelen nemen. Zo voorkomen we dat de kerk verlamd raakt oftekort schiet in een van de belangrijke taken van het lichaam.

Het lichaam bestaat uit vele delen, net als de kerk. Net zoals wij verantwoordelijk zijn voor onze lichamen, zijn wij ook verantwoordelijk voor elk lid van de kerk.

Deel artikel