Is de Bijbel het Woord van God?

Is the Bible the word of God?

We noemen de Bijbel vaak het Woord van God. Deze naam betekent dat de meer dan 40 mensen die de Bijbel hebben geschreven, inspiratie hebben ontvangen van God. Hierdoor komen de teksten uit de Bijbel van God zelf (2 Timotheüs 3:16-17). Maar als je geen christen bent, kan dat moeilijk te
begrijpen zijn. Misschien helpt het om te kijken naar wat de Bijbel werkelijk zegt.

Profetieën in de Bijbel

Het belangrijkste bewijs voor de bewering dat de Bijbel het Woord van God is, heeft te maken met profetieën. De Bijbel verwees naar gebeurtenissen in de toekomst, die onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk leken. Al deze voorspellingen zijn echter uitgekomen, en sommige gaan nog gebeuren in de toekomst.

Er zijn in het Oude Testament 352 profetieën die vervuld werden in de geboorte, het leven en de dood van Jezus. De waarschijnlijkheid dat alleen al 8 van deze profetieën vervuld zou worden in het leven van één man is 1 staat tot 10 tot de macht 17 (1:10 gevolgd door 17 nullen)!
De waarschijnlijkheid dat 48 van deze profetieën uit zouden komen in het leven van één persoon, is nog lager: 1 staat tot 10 tot de macht 157 (1:10 met 157 nullen erachter). Het zou daarom onmogelijk zijn voor één persoon om alle 352 profetieën te vervullen, tenzij die profetieën gemaakt zijn door iemand die alles in Zijn hand heeft.

De tweede komst van Jezus

Maar er zijn ook profetieën in de Bijbel die nog vervuld moeten worden. Van al deze profetieën zien christenen het meest uit naar de tweede komst of terugkomst van Jezus. In Mattheüs 24 en Lukas 21 vertelt Jezus over speciale tekenen die ons zullen laten zien dat Zijn terugkomst dichtbij is – oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekte, aardbevingen, vervolgingen van christenen, angstaanjagende gebeurtenissen en tekenen in de hemel. Het boek Openbaringen is ook een boek over de gebeurtenissen die plaatsvinden voordat en nadat Jezus terugkomt, en over de vernietiging en het einde van deze wereld.

Geen andere godsdienst kan beweren dat ze een boek heeft dat ook maar een klein beetje op de Bijbel lijkt. God heeft immers het schrijven van de Bijbel geïnspireerd. Het is niet slechts een lijst van wat je wel en niet moet doen, of slechts een geschiedenisboek of een verzameling van verhaaltjes. Het is een boek dat compleet uniek is door de bewering dat het door Gods inspiratie is ontstaan. Wie God kent en Zijn Woord leest kan dit zonder twijfel geloven.

De Bijbel als Gods Woorden voor de wereld

De Bijbel vertelt ons over Gods plan om de mensen terug te brengen naar een relatie en vriendschap met Hem. Het is een gids voor hen die deze relatie met God hebben gevonden. Het vertelt hen hoe ze een leven kunnen leiden dat aangenaam is voor God. Gods Woord is een bemoediging voor degenen die worstelen met problemen of vervolging. Het versterkt de ziel en brengt hoop voor de toekomst.

Deel artikel