Is de Bijbel die we vandaag hebben, gelijk aan de originele versie?

bible-original

Veel mensen zeggen dat de Bijbel die we vandaag de dag hebben, niet origineel is en dat hij veranderd is. In dit artikel geven we antwoord op de vraag of dit waar is. Het korte antwoord luidt: dit is totaal onjuist. Er is juist heel goed bewijs dat de Bijbel die we vandaag de dag hebben, is zoals hij oorspronkelijk geschreven is.

Redenen om te denken dat de Bijbel niet origineel is

Veel mensen zeggen dat de Bijbel in de loop der jaren veranderd of vervalst is. Vaak doen ze dit om te voorkomen dat ze met de claims van Christus op hun leven te maken krijgen. Evenzo, omdat de Koran en de Bijbel het niet altijd eens zijn, zeggen moslims vaak dat de Bijbel is vervalst. Hiermee vermijden ze de implicatie dat de Koran zelf fouten bevat. De Koran zegt bijvoorbeeld dat Jezus niet is gestorven (Soera 4:157), dus omdat de Bijbel zegt dat Hij dat wel is, moet de Bijbel vervalst zijn. Echter, het bewijsmateriaal is duidelijk tégen elke vervalsing van de Bijbel. We zullen het Oude en het Nieuwe Testament afzonderlijk beschouwen, omdat sommige van de betrokken kwesties iets verschillen.

Waarom het Oude Testament origineel is

We hebben drie belangrijke oudtestamentische manuscripten. Als eerste is er de Masoretische tekst, een Hebreeuwse tekst uit ongeveer 1000 na Christus. Ten tweede de Septuagint, een Griekse vertaling van de Hebreeuwse tekst uit de 3de eeuw voor Christus. En tenslotte de Dode Zee Rollen uit 408-318 v. Chr. Deze alle hebben grote overeenstemming, hoewel er enkele kleine verschillen zijn. Daarom kunnen we er zeker van zijn dat het Oude Testament dat we vandaag de dag hebben hetzelfde is als die Jezus gebruikte (waar Jezus vrijelijk uit citeerde) en dat die hetzelfde is als 400 jaar voordat Jezus kwam!

De manuscripten van het Nieuwe Testament


De situatie in het Nieuwe Testament is iets complexer. Er zijn meer dan 5.800 Griekse manuscripten, de taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk werd geschreven. Het werd echter ook al heel vroeg vertaald in vele andere talen, zoals Latijn, Koptisch, Syrisch, Armeens en andere talen. Het totale aantal manuscripten loopt in de tienduizenden. De meeste van deze manuscripten komen echter uit de 2e eeuw na Christus. Bovendien bevatten de meeste niet het hele Nieuwe Testament. Sommige zijn verzamelingen van Nieuwtestamentische boeken, andere zijn individuele boeken en andere slechts een paar verzen. Het vroegste manuscript bevat aan de ene kant Johannes 18:31-33 en aan de andere kant Johannes 18:37-38, en wordt gedateerd tussen 100-150 na Christus. Meer recentelijk zijn er enkele nieuwe fragmenten aan het licht gekomen, waaronder een fragment van het evangelie van Markus dat dateert uit de 1e eeuw na Christus. Er zijn ook meer dan 1 miljoen citaten van het Nieuwe Testament door de vroege kerkvaders.

Waarom het Nieuwe Testament origineel is

Er zijn geen volledige kopieën van het hele Nieuwe Testament tot aan de Codex Sinaiticus van rond 350 na Christus. Daarom hebben Nieuw-Testamentici de tekst van het Nieuwe Testament weer in elkaar gezet. Zij gebruikten alle meer dan 16.000 beschikbare manuscripten in dit proces. In eerste instantie klinkt dit misschien een beetje als een doorfluister-spel, zo van “wat zei de persoon in werkelijkheid”. Maar zo is het helemaal niet, gezien het grote aantal manuscripten dat door verschillende schriftgeleerden gedurende vele eeuwen en in verschillende talen is gekopieerd. Nieuw-Testamentici schatten dat we er voor 99,5% zeker van kunnen zijn dat de tekst die we vandaag de dag hebben origineel is! Als u hier meer over wilt lezen, raad ik u aan dit interview te lezen (deze tekst is in het Engels).

Conclusie: de Bijbel is origineel

Daarom hebben degenen die beweren dat de Bijbel vervalst is, echt geen grond voor die opmerking. Lees in plaats daarvan uw Bijbel met het vertrouwen dat wat u leest, is wat oorspronkelijk geschreven is. Het is Gods Woord dat nog steeds relevant is voor ons vandaag de dag.

Deel artikel