Bijbelwoord.nl
idioma
Home » Bijbel » In welke taal werd de Bijbel geschreven?

In welke taal werd de Bijbel geschreven?

Vandaag de dag is de volledige Bijbel beschikbaar in bijna 700 talen, en het Nieuwe Testament in meer dan 5000 talen over de hele wereld. (Zie de website van Wycliffe Bijbelvertalers voor meer cijfers). Al deze Bijbels zijn vertalingen van de oorspronkelijke Bijbelteksten die eeuwen geleden werden opgeschreven. Maar in welke taal werd de Bijbel dan als eerste geschreven?

Verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament

De Bijbel bestaat uit 66 boeken die verzameld zijn in twee ‘testamenten’. Het Oude Testament beslaat de ± 4000 jaar voordat Jezus Christus als menselijke baby geboren werd. Het Nieuwe Testament is geschreven na Zijn komst (zie tijdlijn).

Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven, en een paar tekstgedeelten [1] in het Aramees. Er zijn kleine taalverschillen tussen de eerste boeken van het Oude Testament en de laatste, omdat elke taal door de jaren heen verandert. Ook is er wat variatie in taalgebruik door verschillende auteurs en literaire genres.
Het Nieuwe Testament is echter in een compleet andere taal geschreven: het Grieks. In Jezus’ tijd was dit de algemene taal geworden van ‘het gewone volk’ in de regio rondom Israël, vooral door de veroveringen van Alexander de Grote in de 4de eeuw voor Christus. Daarom was Grieks in die tijd een taal die veel mensen konden begrijpen.

Oud-testamentisch Hebreeuws

De Hebreeuwse taal waarin het Oude Testament is geschreven, werd waarschijnlijk gebruikt van ongeveer 1500 v.Chr. tot 400 v.Chr. Daarna gingen veel mensen over op Aramees. Maar Joden bleven ook Hebreeuws gebruiken, vooral als hun godsdienstige taal. Het Bijbels Hebreeuws is verschillend van het moderne Hebreeuws dat nu in Israël wordt gesproken.

Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven. Oorspronkelijk werden alleen de medeklinkers van Hebreeuwse woorden opgeschreven. Later werden in veel manuscripten klinkertekens toegevoegd, als kleine stipjes in, onder of boven de letters. Dat is vooral handig voor lezers die het Hebreeuws niet als moedertaal hebben.

Genesis 1:1-7 zoals weergegeven in de meeste moderne edities [2] (met toegevoegde versnummers, klinkertekens en voetnoten etc.).
Weergave van Deuteronomium 29:14-17 met alleen medeklinkertekens.

Aramees

Zoals hierboven al vermeld, bevat het Oude Testament een paar tekstgedeelten in het Aramees. Hebreeuws en Aramees horen bij dezelfde taalfamilie en lijken erg op elkaar. Ze gebruiken bijvoorbeeld hetzelfde alfabet. Aramees was de officiële taal in het Assyrische, Babylonische en Perzische rijk. Omdat deze rijken over een groot gebied regeerden, inclusief Israël (en ze veel inwoners in ballingschap meevoerden), werd het Aramees de gewone omgangstaal van veel Joden. Jezus sprak ook Aramees, zie bijvoorbeeld Markus 5:41, 7:34, 14:36 en 15:34. Als Jezus in het Nieuwe Testament wordt geciteerd, zijn deze citaten dus vaak vertalingen van het Aramees in het Grieks (hoewel Jezus zeer waarschijnlijk ook wel Grieks sprak met mensen van buiten Israël).

Koinè Grieks

Toen Alexander de Grote zijn enorme rijk veroverde, introduceerde hij het Grieks als de algemene taal. Dus toen de Bijbelschrijvers zo’n drie eeuwen later hun verslag over Jezus Christus opschreven, gebruikten ze deze taal in plaats van Hebreeuws of Aramees. De toevoeging ‘koinè’ maakt duidelijk dat dit het gewone, eenvoudiger Grieks was dat ‘het gewone volk’ sprak, en niet het ‘literaire’ of ‘klassieke’ Grieks uit bijvoorbeeld de Ilias en Odyssee van Homerus.

Lukas 1:1-5, zoals weergegeven in moderne edities [3] inclusief versnummers en voetnoten.
En dit is een stuk van een Grieks manuscript zoals het er oorspronkelijk uitzag.

Origineel Grieks manuscript van Openbaring 3:8,9. Weergave met alleen hoofdletters.

Vroege vertalingen

Rond 200 v.Chr. werden de eerste vijf boeken van de Bijbel vertaald in het Grieks, omdat sommige Joden — vooral die buiten het land Israël woonden — het Hebreeuws niet langer beheersten. Een paar jaar later volgden ook de andere Oudtestamentische boeken. Deze vroege Griekse vertaling heet de Septuaginta (wat ‘70′ betekent), of de LXX (de Romeinse weergave van 70). Deze naam is gebaseerd op het waarschijnlijk niet 100% historisch betrouwbare verhaal dat de vertaling is gemaakt door 70 mannen.
Als de schrijvers van het Nieuwe Testament het Oude Testament citeren, gebruiken ze daarvoor vaak deze Griekse vertaling.

Toen het Romeinse Rijk steeds meer invloed kreeg en Latijn de algemene taal werd, werden ook stukken van de Bijbel vertaald in het Latijn. Die worden de Vetus Latina genoemd. In de 5e eeuw n.Chr. werd de hele Bijbel in het Latijn vertaald door Hieronymus. Deze vertaling heet de Versio Vulgata, wat ‘vertaling voor het gewone volk’ betekent. Eeuwenlang was dit de Bijbelvertaling die in de westerse kerken werd gebruikt. Gedurende de Middeleeuwen verbood de kerk andere vertalingen zelfs. Maar omdat de meeste mensen het Latijn niet langer begrepen, kwamen er steeds meer initiatieven om de Bijbel in volkstalen te vertalen.

Moet ik Hebreeuws en Grieks leren?

Vandaag de dag profiteren veel mensen over de hele wereld van Bijbelvertalingen in talen die ze goed kunnen begrijpen. Dat is een geweldige manier om toegang te krijgen tot Gods Woord! Het is nog steeds waardevol om Hebreeuws en Grieks te leren als je dieper in de Bijbel wilt duiken en hem in zijn grondtalen wilt bestuderen, maar een goede vertaling is net zo goed “Gods Woord” als de oorspronkelijke Hebreeuwse boekrollen of Griekse manuscripten.

[1] Dat zijn Ezra 4:7-6:18, 7:12-26, Jeremia 10:11 en Daniel 2:4-7:28

[2] Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, pagina 1

[3] Novum Testamentum Graece et Latine, © 1984 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, pagina 150

Hoe spreekt dit artikel jou aan? Deel het hieronder!

Lees ook: Wie heeft de Bijbel geschreven?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Grietje Commelin

Grietje heeft theologie gestudeerd en een master Bijbelvertaalwerk gehaald. Naast haar taak als moeder schrijft ze Bijbeloverdenkingen en andere artikelen voor GlobalRize.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL

Instagram

Geen afbeeldingen gevonden!
Probeer een andere hashtag of gebruikersnaam