In leven en dood toegewijd zijn aan de Heere

Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere” (Romeinen 14:8)

Vanaf het moment dat hij begreep wie Jezus Christus was, heeft de apostel Paulus zijn hele leven aan Hem gewijd. Hij vond het vanzelfsprekend dat het eerste levensdoel van elke Christen is om voor de Heere te leven. Want we horen bij Jezus en zijn nauw met Hem verbonden, of we nu leven of sterven. Niets kan hier verandering in brengen en niets is belangrijker dan onze relatie met Jezus.

In een andere brief schrijft Paulus dat Jezus voor allen gestorven is, “opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is” (2 Korinthe 5:15).

In deze context is het ook belangrijk om Paulus’ motivatie voor deze uitspraak te lezen. Hij probeert zijn medegelovigen niet te dwingen tot 24/7 dienst aan God als betaling voor hun redding. Nee, Paulus zegt dat hij gedreven wordt door de liefde van Christus (2 Korinthe 5:14) en zijn dienst aan God is een gevolg van zijn vrijheid van de zonde (Romeinen 6:22). Het is voor hem geen last, maar een voorrecht om “voor de Heere te leven”. En omdat Paulus zeker is van zijn redding, is hij ook niet bang om te sterven. Hij weet dat hij zelfs na de dood veilig is bij zijn Heere en Redder.

Hoe kan jij je leven aan God wijden?

Deel artikel