Bijbelwoord.nl

Huwelijk en sexualiteit

Why do nuns not get married?

Waarom trouwen nonnen niet?

Ongehuwd blijven In het Nieuwe Testament gaat de apostel Paulus in op een kwestie die door de kerk in Korinthe is aangekaart over het huwelijk. In 1 Korinthiërs 7 vers 8 zegt Paulus dat het met betrekking tot ongehuwden...