Bijbelwoord.nl

Huwelijk en sexualiteit

Hoe moet je een goede echtgenoot zijn?

Als de Heer jou een vrouw heeft gegeven, roept Hij jou om van haar te houden, haar te begrijpen, haar te eren, haar te leiden, haar te onderhouden en om met haar te slapen. Hou van haar “Mannen, heb uw eigen vrouw lief...