Houdt God van mij?

Ja, God houdt van je. God is de Schepper van deze wereld. Hij schiep deze wereld zodat er mensen zouden zijn die een relatie met Hem zouden kunnen hebben. En één van de mensen die Hij in gedachten had toen Hij de wereld schiep, ben jij. In Jesaja 46:10 lezen we dat God verklaart: “die
vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet hebben plaatsgevonden”. Hij kent de dingen, en nog meer de mensen, die in elke generatie zullen bestaan. Je bent geen toeval. Je bent door God gepland. Adam, de eerste mens, wordt ‘zoon van God’ genoemd
(Lucas 3:38). Alle mensen zijn ‘Gods nakomelingen’ (Handelingen 17:28). Daarom zijn alle mensen in zekere zin kinderen van God. God houdt van al Zijn kinderen en wil het beste voor hen. Dat geldt ook voor jou.

Gods liefde voor iedereen

Op veel plaatsen in Gods Woord wordt ons verteld dat God van mensen houdt. Het beroemdste Bijbelvers zegt: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16). Dit spreekt over Gods liefde, niet alleen voor goede mensen of voor bijzondere mensen, maar voor iedereen. Een ander vers benadrukt dat Gods liefde niet afhankelijk is van wat we doen: “God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”(Romeinen 5:8).

Gods liefde voor individuele mensen

Dit zijn zeer bemoedigende verzen, maar ze spreken in algemene zin. Als God van ‘de wereld’ of ‘zondaars houdt, ‘ houdt Hij dan ook van mij  persoonlijk? Kent Hij mij, ziet Hij mij, geeft Hij om mij? De Bijbel laat zien dat Gods liefde zeer persoonlijk is. Toen je in de baarmoeder werd gevormd, was God daar (Psalm 139:12-16).

Het duidelijkste bewijs van Gods liefde voor individuele mensen zijn de vele verhoorde gebeden die we in de Bijbel vinden. Slechts een paar voorbeelden: God verhoorde Gideons gebed voor een teken om te weten dat God hem had geroepen (Rechters 6:36-40). Hij verhoorde Hanna’s gebed voor een kind (1 Samuël 1:10-20). Hij verhoorde Elia’s gebed om een dode jongen tot leven te wekken (1 Koningen 17:22). God verhoorde Hizkia’s gebed voor genezing (2 Koningen 20:1-11). En Hij verhoorde het gebed van de kerk voor de vrijlating van Petrus uit de gevangenis (Handelingen 12:5-17). Je kunt er zeker van zijn dat God in jou persoonlijk geïnteresseerd is, net zoals Hij in al deze mensen uit de Bijbel was.

Houd je van God?

Maar er zit nog een andere kant aan. Gods zorg is voor iedereen: “Want Hij laat de zon opgaan over slechte en goede mensen” (Mattheüs 5:45). Toch is het niet genoeg om Gods nageslacht te zijn in de zin dat Hij ons heeft geschapen, om gered te worden. Jezus hield van een rijke jongeman die Hem kwam bezoeken (Marcus 10:21). Toch verliet de man Jezus, en er is geen enkele aanwijzing dat hij ooit gered is. Gods liefde gaat uit naar jou. Hij gaf Zijn Zoon zodat iedereen die in Hem gelooft niet zou vergaan, maar eeuwig leven zou hebben. En dat geldt ook voor jou. Maar je zult nog steeds
vergaan als je niet gelooft. Dus de vraag is niet: houdt God van je? De vraag is: houdt jij van God?

Alleen als je God terug liefhebt, zul je persoonlijk Gods liefde voor jou ervaren. Als je een emmer in de regen zet, maar de emmer staat ondersteboven, dan wordt hij niet gevuld. Op dezelfde manier is God bereid om Zijn liefde over je uit te storten, maar je moet er wel klaar voor zijn om die te ontvangen. En het grootste wonder van allemaal is: God zelf maakt ons klaar om het te ontvangen. Hij zet de emmer rechtop, Hij giet Zijn liefde in onze harten (Romeinen 5:5). Verlang je daar naar? Ja, God houdt van je. Houd je van Hem?

Deel artikel