Bijbelwoord.nl
Is Gods love unconditional?

Houdt God onvoorwaardelijk van ons?

Houdt God echt onvoorwaardelijk van ons? Nee. God haat de goddeloze (Psalm 11: 5). Wanneer de Heere Jezus terugkomt, zal Hij wraak oefenen “over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan” (2 Thessalonicenzen 1: 8,9). Als we God niet kennen en God niet gehoorzamen, zouden we niet op ons gemak moeten worden gesteld door de gedachte aan Gods liefde, maar we zouden opgeschrikt moeten worden door de gedachte aan Gods oordeel.

God is liefde

Dus God houdt niet onvoorwaardelijk van iedereen in die zin dat iedereen naar de hemel zal gaan. God is liefde. En omdat Hij liefde is, geeft Hij om wie we zijn en wat we doen. Omdat Hij liefde is, haat Hij het kwaad. Gods liefde voor wat goed is, moet leiden tot Zijn oordeel over wat slecht is, anders is Zijn liefde leeg.

Toch zijn er een paar manieren waarop Gods liefde onvoorwaardelijk is. God “is goedertieren over de ondankbaren en slechten” (Lucas 6:35). Hij “wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2: 4). Wanneer we gelovigen worden, weten we dat God ons heeft liefgehad met een speciaal soort onvoorwaardelijke liefde. Zijn liefde voor ons is niet gebaseerd op iets dat we hebben gedaan, maar vloeit voort uit wie God is, omdat “Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5: 8).

Blijf in Zijn liefde

Maar zelfs als we christen zijn, kunnen we gemakkelijk de fout in gaan door te praten over Gods onvoorwaardelijke liefde. Jezus zegt tegen ons: “Blijf in mijn liefde” (Johannes 15: 9). We kunnen van God afdwalen en God ervaren. Gods liefde voor ons is gekoppeld aan onze gehoorzaamheid. Jezus zegt dat er twee voorwaarden voor ons zijn als we door God bemind willen worden: Jezus liefhebben en zijn geboden in acht nemen – en deze zijn echt één en dezelfde – (Johannes 14:21). Dus we moeten niet door het leven gaan met de gedachte “God houdt van ons- alles komt goed, het maakt niet uit wat ik doe.” Dat is een verkeerd begrip van de liefde van God.

Het begint bij God

Het begint allemaal met de liefde van God. Hij heeft ons liefgehad met eeuwige liefde (Jeremia 31: 3). Onze zekerheid ligt niet in wat we doen, maar in Zijn beloften. “Want ik ben er zeker van dat noch dood, noch leven, noch engelen noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere”(Romeinen 8: 38-39). Maar ons antwoord op Gods liefde doet ertoe. Gods liefde is wonderbaarlijk, eeuwig, overweldigend, dieper dan we ons kunnen voorstellen en die is voor ons als – let op de voorwaarden! – we Jezus vertrouwen als onze Redder, als we Hem liefhebben, als we Zijn geboden gehoorzamen, als we onszelf overgeven aan “de leer van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden “(Handelingen 2:42).

 

Lees ook: “God is liefde.” Wat betekent dat?

Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser, 1971, ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn en heeft nooit een andere baanambitie gehad. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht, evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 1994 richtte hij Stichting Gave op, een zendingsorganisatie die werkt onder vluchtelingen in Nederland. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. Ze plantten een kerk in een lagere klassenwijk in Bangkok. In 2006 verhuisden ze naar Isaan, het Noord-Oosten van Thailand. Marten plantte nog twee kerken op het platteland en een kerk in Birma, terwijl ze ook een team van missionaire kerkplanters opbouwden. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie. Marten is een bevoegd gereformeerde predikant, die bijna elke zondag tweemaal in kerken in heel Nederland predikt. Hij en zijn vrouw hebben twee kinderen.