Houdt God onvoorwaardelijk van ons?

Is Gods love unconditional?

Houdt God echt onvoorwaardelijk van ons? Nee. God haat de goddeloze (Psalm 11: 5). Wanneer de Heere Jezus terugkomt, zal Hij wraak oefenen “over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan” (2 Thessalonicenzen 1:8,9). Als we God niet kennen en God niet gehoorzamen, zouden we niet op ons gemak moeten worden gesteld door de gedachte aan Gods liefde, maar we zouden opgeschrikt moeten worden door de gedachte aan Gods oordeel.

God is liefde

Dus God houdt niet onvoorwaardelijk van iedereen in die zin dat iedereen naar de hemel zal gaan. God is liefde. En omdat Hij liefde is, geeft Hij om wie we zijn en wat we doen. Omdat Hij liefde is, haat Hij het kwaad. Gods liefde voor wat goed is, moet leiden tot Zijn oordeel over wat slecht is, anders is Zijn liefde leeg.

Toch zijn er een paar manieren waarop Gods liefde onvoorwaardelijk is. God “is goedertieren over de ondankbaren en slechten” (Lukas 6:35). Hij “wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4). Wanneer we gelovigen worden, weten we dat God ons heeft liefgehad met een speciaal soort onvoorwaardelijke liefde. Zijn liefde voor ons is niet gebaseerd op iets dat we hebben gedaan, maar vloeit voort uit wie God is, omdat “Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5: 8).

Blijf in Zijn liefde

Maar zelfs als we christen zijn, kunnen we gemakkelijk de fout in gaan door te praten over Gods onvoorwaardelijke liefde. Jezus zegt tegen ons: “Blijf in mijn liefde” (Johannes 15:9). We kunnen van God afdwalen en Hem daardoor niet meer ervaren. Gods liefde voor ons is gekoppeld aan onze gehoorzaamheid. Jezus zegt dat er twee voorwaarden voor ons zijn als we door God bemind willen worden: Jezus liefhebben en zijn geboden in acht nemen – en deze zijn uiteindelijk één en hetzelfde (Johannes 14:21). Dus we moeten niet door het leven gaan met de gedachte “God houdt van ons- alles komt goed, het maakt niet uit wat ik doe.” Dat is een verkeerd begrip van de liefde van God.

Het begint bij God

Het begint allemaal met de liefde van God. Hij heeft ons liefgehad met eeuwige liefde (Jeremia 31:3). Onze zekerheid ligt niet in wat we doen, maar in Zijn beloften. “Want ik ben er zeker van dat noch dood, noch leven, noch engelen noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere” (Romeinen 8: 38-39). Maar ons antwoord op Gods liefde doet ertoe. Gods liefde is wonderbaarlijk, eeuwig, overweldigend, dieper dan we ons kunnen voorstellen en die geldt voor ons als – let op de voorwaarden! – we Jezus vertrouwen als onze Redder, als we Hem liefhebben, als we Zijn geboden gehoorzamen, als we onszelf overgeven aan “de leer van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden” (Handelingen 2:42).

Deel artikel