Houd er rekening mee slecht behandeld te worden

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33)

We zijn geroepen om een licht te zijn voor de mensen om ons heen. Maar Jezus waarschuwt ons om niet teveel terug te verwachten. Waarschijnlijk zullen we zelfs negatief behandeld worden, net als Jezus Zelf die werd geminacht, vals beschuldigd en zelfs gedood. Als mensen vol haat zijn tegenover de God die wij dienen en liefhebben, zullen ze ook ons haten.

Het boek Handelingen beschrijft inderdaad veel situaties waar christenen door hun stadsgenoten werden aangevallen of waar zendelingen en evangelisten uit de stad werden verjaagd toen ze het Evangelie deelden. Soms werden de problemen veroorzaakt door Joden die jaloers waren omdat zoveel mensen tot geloof in Jezus kwamen, soms beweerden mensen dat christenen tegen de keizer in opstand kwamen omdat ze Jezus als Koning hadden (Handelingen 17:7). Ook nu nog komen christenen door dit soort verwijten, zowel politiek als religieus, in de problemen. Achter deze menselijke bezwaren zitten ook geestelijke machten die God tegenwerken waar ze maar kunnen.

Maar Jezus verzekert ons: “Heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”. Jij kunt anderen niet altijd overtuigen om hun vijandschap tegen God op te geven. Maar de Heere Zelf kan dat wel. Uiteindelijk zal elke knie voor Hem buigen!

Deel artikel