Hoe zit het met zonde en straf voor gelovigen?

What about sin and punishment?

Als christenen zondigen, vergeeft en straft God dan, of vergeeft Hij alleen?

Jezus heeft de straf voor al onze zonden gedragen: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven.” (1 Petrus 2:24). Omdat Hij in onze plaats werd gestraft, straft God gelovigen niet meer voor hun zonden.
Dit is Gods genade. Andere religies leren dat je krijgt wat je verdient. Het christelijk geloof leert ons dat Christus kreeg wat wij verdienden: het vonnis van de dood. En wij krijgen wat Hij voor ons heeft verdiend: het eeuwige leven. Maar we weten dat wanneer we gaan geloven, we niet perfect worden. Er is nog steeds zonde in ons leven. Wat gebeurt er als we zondigen?

1. Je zonde is al vergeven

Christus stierf voor onze zonden. Hij stierf voor al onze zonden, die uit het verleden en die in de toekomst. Toen Hij stierf, nam Hij de straf ervoor op zich. Onze vergeving was compleet aan het kruis. Dus onze zonde is al vergeven. Er is geen straf meer over.

2. God voedt ons op

Als we zondigen, keren we ons af van de Heere. Hij wil ons naar Zich terugroepen. Vaak laat Hij ons nare dingen overkomen. Dit is echter niet bedoeld als straf (‘u verdient dit!’), maar als tucht (‘u bent op de verkeerde weg. Kom terug!’ ). De Bijbel laat ons zien dat God ons bestraft omdat Hij van ons houdt: “Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.” (Hebreeën 12: 6). Dus als je een moeilijke tijd doormaakt en je je afvraagt ​​of God je straft, is het antwoord ‘nee’. God laat je niet betalen voor je zonden, want Jezus heeft alles betaald. Maar de Heere wil je wel iets leren. De les kan pijnlijk zijn, maar je kunt er zeker van zijn dat het een onderdeel is van Gods goede plan voor je leven.

3. Vaak gebruikt God natuurlijke consequenties in het opvoedproces

Als we zondigen, zullen er vaak consequenties zijn. Wanneer we iemand beledigen, kunnen we een bloedneus oplopen. Als we stelen, kunnen we in de gevangenis belanden. Plegen we overspel, dan kan dat echtscheiding tot gevolg hebben. Als we roken, kunnen we longkanker krijgen. Normaal gesproken zal de Heere ons niet tegen deze gevolgen beschermen. Ze maken deel uit van het opvoedproces. Ze doen ons beseffen wat de tijdelijke gevolgen van de zonde zijn. Dat herinnert ons aan de eeuwige consequentie van de zonde als we geen Redder hebben. Die eeuwige consequentie is de hel. Het roept ons op om ons tot God te wenden, als we nooit echt ons vertrouwen in Jezus als onze Redder stelden; of het roept ons op om terug te keren naar God, als we van Hem zijn afgedwaald.

Samengevat: nee, God straft gelovigen niet. Maar dat betekent niet dat je nooit moeilijkheden zult krijgen. In 2 Timotheüs 3:12 lezen we: “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” De Heere zal moeilijke situaties op ons pad brengen. Laten we ons daarin verheugen, omdat het bewijst dat Hij ons als Zijn kinderen behandelt en dat Hij ons wil leren dicht bij Hem te zijn.

Deel artikel