Bijbelwoord.nl

Hoe word ik een christen?

Hoe word ik een christen? In de Bijbel komt die vraag in verschillende bewoordingen aan de orde. In Handelingen 16:30-31 stelt een cipier Paul en Silas de vraag: “Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?” Ze antwoordden: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” Een kort antwoord dus: Je moet ‘geloven in de Heere Jezus Christus’.

Wie is Jezus?

Laten we dat eens wat verder naar kijken. Wie is Jezus? Hij is de Zoon van God, die door God de Vader gezonden werd om een van ons te worden, een menselijk wezen (hoewel Hij tegelijkertijd nog steeds de Zoon van God was). Hij kwam om aan het kruis te sterven voor onze zonden, maar stond op de derde dag weer op en zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Geloof (d.w.z. ‘geloven in de Heere Jezus’) in deze Jezus Christus is het enig nodige om gered te worden.

Dit is een bevrijdende boodschap! We hoeven onszelf niet van zonden te reinigen (dat kunnen we niet). En hoewel we geroepen zijn om heilig en zonder zonde te leven nadat we tot geloof gekomen zijn, hoeven we niet te wanhopen als we in zonde vallen. De waarheid is dat we als christenen nog steeds zullen zondigen (hoewel het ons verdriet zal doen!), maar we zijn en blijven gered door ons geloof in Jezus Christus!

Keer terug naar Christus!

Wat is geloof? In feite is het een geschenk van de Heilige Geest. Wanneer we beginnen te vertrouwen op de Heere Jezus, dan komt dat omdat de Heilige Geest ons vernieuwd heeft. We worden een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17). Dit geloof, dat de Heilige Geest ons geeft, maakt dat we een heilig leven willen leiden. Maar ons oude ik is er ook nog, wat de Geest kan uitdoven. Daarom kunnen christenen nog steeds zondigen en zullen ze nog vaak zondigen. Maar omdat Christus onze nieuwe Koning is, worden we geroepen om Hem lief te hebben en te gehoorzamen. Echt geloof zal altijd terug willen keren naar Christus.

Het is de genade van God de Vader, Die Zijn Zoon heeft gezonden, dat wij door geloof zijn gered. Het is ook de genade van God de Zoon, Die voor ons gestorven is, en van God, de Heilige Geest, Die in ons woont en Die ons steeds weer naar Christus terugtrekt.

Hoe word ik een christen? ‘Geloof in de Heere Jezus Christus’.

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Wilke den Hertog

Wilke den Hertog (1975) is geboren in Nederland. Hij heeft theologie gestudeerd aan de universiteit van Leiden, Apeldoor en Tübingen. Hij werd predikant in 2002 en in 2014 is hij met zijn gezin naar Thailand vertrokken voor lange termijn zendig. Hij is getrouwd met Marlies en samen hebben zij twee kinderen, Lizette (2011) en Matthias (2013). Wilke en Marlies werken als kerkplanters in de provincie van Isaan.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL