Bijbelwoord.nl
Hoe weten we wat of wie we kunnen vertrouwen?

Hoe weten we wat of wie we kunnen vertrouwen?

Het is moeilijk om te weten wie of wat te vertrouwen, of wie of wat te geloven. Als mensen zijn we eindig en hebben we beperkte kennis. De ideeën, mensen en ervaringen waarmee we opgroeien, hebben een grote invloed op ons begrip. We missen de objectiviteit en kennis om consistent juiste beoordelingen te maken. Daar komt bij dat we gebrekkig zijn en niet altijd voldoen aan onze eigen waarden. Of je nu deze fout ‘zonde’ noemt of naar een andere oorzaak kijkt, ieder van ons doet dingen die niet consistent zijn met onze waarden. Dus of iemand nu naar waarheid op zoek is, of in de hoop de waarheid te delen, we hebben allemaal te maken met ernstige beperkingen.

God is de Schepper

Christenen geloven dat God de Schepper is van alles wat ooit heeft bestaan of ooit zal bestaan. Hij is perfect in Zijn kennis van Zijn schepping. Hij staat niet voor de beperkingen van kennis en ervaring die we als eindige wezens doen. En Hij is ook goed en handelt altijd consistent met Zijn karakter. Zodat Zijn begrip niet wordt beïnvloed door de zonde, zoals die van ons.

Maar als God zo anders is dan wij – oneindig, heilig, eeuwig, ongeschapen – hoe kunnen we dan de waarheid van Hem leren? (Jesaja 55: 8-9; Deuteronomium 33:27; Psalm 50:21; 147: 5; Hosea 11: 9; Numeri 23:19; 1 Samuël 15:29). Stel je onze wereld voor als een cirkel, die de aarde en alle ervaringen van de mensheid in de loop van de tijd omvat. Als we meer willen weten dan wat er in deze denkbeeldige cirkel is gebeurd, of zelfs de betekenis begrijpen van wat er is gebeurd, zal iemand met die kennis in onze eindige cirkel moeten breken met kennis die we kunnen begrijpen.

Zelfopenbaring van God

Christenen geloven dat God Zijn schepping liefheeft en wil dat iedereen Hem kent (Exodus 7: 5; 1 Koningen 8: 59-60; Joel 2:27; Ezechiël 28:33; Jeremia 31:34). Hij heeft ons op verschillende manieren betrouwbare kennis gebracht. Het verslag van deze zelfopenbaring van God is te vinden in de Bijbel.

De Bijbel vertelt over vier verschillende manieren waarop God de waarheid aan ons heeft geopenbaard. Het eerste type openbaring is dat wat over God geleerd kan worden vanuit de schepping (Psalm 19: 1-6; Romeinen 1:20; Handelingen 17: 24-29). Door te kijken naar wat God heeft gemaakt, kunnen we enkele dingen leren over Degene die het heeft gemaakt. Dit type openbaring is voor iedereen beschikbaar geweest, door de hele geschiedenis heen.

Een tweede type openbaring komt tot ons wanneer God door mensen spreekt (Numeri 12: 6; Deuteronomium 18: 18-19; Jesaja 51:16; 2 Petrus 1: 20-21; Hebreeën 1: 1-2). De Bijbel is gevuld met de woorden van allerlei soorten mensen: patriarchen, profeten, leiders, koningen, weduwen, vissers. Zelfs de woorden van degenen die God ongehoorzaam zijn, worden bewaard zodat ze kunnen worden vergeleken met Gods waarheid.

Actie van God

Een ander belangrijk type openbaring is te vinden in de daden van God. Soms heeft God in onze beperkte ervaringen ingegrepen met specifieke handelingen die de waarheid onthullen – de vloed in de tijd van Noach, de uittocht van de Joden uit Egypte, de geboorte van de Messias Jezus.
Al deze gebeurtenissen lijken bovennatuurlijk te zijn. Duidelijk van buiten onze normale ervaring. Elk van deze daden gaat gepaard met een interpretatie, God legde de betekenis en het belang van deze gebeurtenissen uit. Zodat degenen die de gebeurtenissen zagen duidelijk begrepen wat God aan het doen was en onderwees.

De laatste en meest complete openbaring kwam in de persoon van Jezus, Gods zoon (Johannes 1: 14-18; 14: 9; Colossenzen 1:15; Hebreeën 1: 1-2).

Spreken en handelen in overeenstemming met de Bijbel

Christenen geloven dat deze echt betrouwbare waarheid wordt gevonden in de Bijbel. Omdat God, Die wil dat Zijn schepping Hem kent, het voorziet. Hij is degene met perfecte kennis, en Die spreekt altijd de waarheid. De bijbel maakt deze claim van waarachtigheid voor zichzelf (Psalm 19: 7-11; Psalm 119; Lukas 1: 1-4; Galaten 1: 11-12; 1 Korinthiërs 15: 3-8; 2 Petrus 1:16; 1 Johannes 1: 1-3).

In de wereld komen we veel verschillende meningen en ideeën tegen. Dit is wat we zouden moeten verwachten van eindige, gebrekkige mensen. Wanneer iemand iets zegt of leest, kunnen we vergelijken wat ze zeggen met wat God in de Bijbel heeft gezegd. Als wat iemand zegt niet overeenstemt met de Bijbel, begrijpen we ze verkeerd of is wat ze zeggen onjuist. Als wat iemand zegt akkoord gaat met de Bijbel, maar hun acties niet consistent zijn met wat de Bijbel leert, is het verstandig om advies in te winnen van iemand die zowel in overeenstemming met de Bijbel spreekt als handelt.

Lees ook: Wie is een echte christen?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Hoe weten we wat of wie we kunnen vertrouwen?