Hoe weet je of je het juiste doet?

Er zijn veel momenten in het leven waarop het moeilijk is om te weten of we het juiste doen. Om erachter te komen of een bepaalde daad of beslissing moreel goed of fout is, zijn er twee dingen waar we naar moeten kijken:

  • De daad zelf
  • Onze motivatie achter de daad

1. De daad zelf

Het eerste, namelijk weten of een bepaalde daad goed of fout is, is niet zo moeilijk te achterhalen. Bijbellezen en Bijbelstudie, onderwijs van de voorganger in de kerk, meedoen aan een Bijbelkring — al deze dingen helpen om het vermogen onderscheid te maken tussen goed en fout te ontwikkelen. De Tien Geboden in (Exodus 20 en Deuteronomium 5) en de Bergrede van Jezus (Mattheüs 5-7) geven duidelijk onderwijs over het verschil tussen goed en kwaad.

Als je nog maar net Christen bent geworden, duurt het even voor je vertrouwd bent met het onderwijs van de Bijbel. Wanneer je vragen hebt over hoe te handelen in een bepaalde situatie, is het wijs om je voorganger of een geestelijk volwassen kerklid om (bijbels) advies te vragen. Na verloop van tijd zal je door Bijbelstudie en gebed groeien in je onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad. Zo laat je je gedachten, woorden en daden vormen door Gods Woord. Vertrouw je toe aan Gods leiding in je leven en erken het gezag van de kerkenraad. De apostel Paulus spreekt hierover in Romeinen 12:1-2, als hij zegt:
“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.” Dat wil zeggen dat het hier niet gaat om een godsdienst die bestaat uit het offeren van dieren, zoals in het Oude Testament, maar in een geestelijk offer waarbij met rede begaafde mensen zichzelf geheel aan God toevertrouwen. “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” De apostel Paulus spreekt hierover in Romeinen 12:1-2, waar staat:

“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Natuurlijk zijn er moeilijke beslissingen in het leven waarbij we misschien niet zeker weten wat de beste beslissing is, maar als we weten wat Gods Woord zegt, moeten we in staat zijn om bij elke gelegenheid moreel juiste beslissingen te nemen, aangezien de Heilige Geest ons tot christelijke volwassenheid doet groeien (Titus 3:5).

2. Onze motivatie achter de daad

Het tweede aspect van weten of iets goed of fout is, is iets moeilijker. Doen we het juiste om de juiste reden? Wat is onze motivatie? In het Oude Testament veroordeelde God de Israëlieten voor het houden van de ceremonies die Hij van hen vroeg, maar die ze met de verkeerde motivatie uitvoerden. Aan een deel van Gods geboden waren ze gehoorzaam, in een poging om Zijn zegen af te dwingen; tegelijkertijd waren ze ongehoorzaam aan andere geboden. Dit soort hypocrisie maakte geen enkele indruk op God. Door de profeet Jesaja, zei God:
“Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind Ik geen vreugde. … En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!”(Jesaja 1:11; 1:15-17)

Als we ons voornemen om iets te doen of te zeggen, is het goed om ons eerst af te vragen: “Waarom doe ik dit? Doe ik dit om God te eren of zoek ik mijn eigen eer?”
“Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” (1 Korintiërs 10:31)
“En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” (Kolossenzen 3:17)

Samenvatting

Als je door Bijbelstudie weet dat een bepaalde handeling God behaagt, en je denkt na zelfonderzoek dat je iets doet om God te behagen, mag je erop vertrouwen dat wat je doet moreel juist is.

Deel artikel