Hoe weet je met wie God wil dat je trouwt?

How to know who God wants you to marry?

Door de geschiedenis heen, en het komt nog steeds voor vandaag de dag, kunnen sommige christenen helaas niet kiezen met wie ze gaan trouwen, of worden ze zelfs door familie of maatschappij gedwongen om tegen hun wil te trouwen. Maar als God je gezegend heeft met het voorrecht om zelf te kunnen kiezen met wie je gaat trouwen, dan is het jouw verantwoordelijkheid om een goede beslissing te nemen. Immers, de eerste verantwoordelijkheid van elke christen is om eerst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken (Mattheüs 6:33), en nadat je getrouwd bent, zal je man of vrouw waarschijnlijk voor de rest van je leven de belangrijkste invloed hebben op je wandel met Jezus.

We zijn niet alleen

Gelukkig zijn wij niet de enigen die deze beslissing nemen: God wil ons helpen! De Bijbel is ‘Een lamp voor onze voeten en een licht op onze weg’ (Psalm 119:105), en geeft ons voldoende instructies om ons ‘grondig toe te rusten’ voor ‘elk goed werk’ (2 Timoteüs 3:17) – waartoe uiteraard ook het goede werk van het huwelijk behoort!

Basisregels

God geeft een aantal elementaire regels met betrekking tot geschikte huwelijkskandidaten. Het huwelijk is tussen een man en een vrouw (Genesis 2:24) die niet nauw met elkaar verwant zijn (Leviticus 20:17) en die niet al met iemand anders getrouwd zijn (Romeinen 7:2-3). Gods laatste regel is dat christenen alleen met andere christenen mogen trouwen (1 Korintiërs 7:39; 2 Korintiërs 6:14). Zolang we binnen deze regels blijven, geeft God ons de vrijheid om te trouwen met wie we willen (1 Korintiërs 7:39). Maar, zoals bij elke beslissing, is het belangrijk om tot God te bidden voor wijsheid (Jakobus 1:5), en om advies te krijgen van andere mensen (Spreuken 15:22).

Hoe we samen moeten leven

Als we eenmaal getrouwd zijn, heeft God ons veel te zeggen over hoe man en vrouw moeten samenleven. Daarom is het een goed idee om van tevoren goed na te denken over Gods patroon voor het huwelijk, en dit te bespreken met de persoon met wie je denkt te gaan trouwen. Dat zal zeker ook helpen in het nemen van de beslissing rond de juiste huwelijkskandidaat. Belangrijk om te beseffen is ook dat we niet alleen bezig zijn met de vraag of de andere persoon wel de juiste is voor ons, maar ons ook afvragen of wij wel de juiste zijn voor hem of haar!

Mannen

Als je getrouwd bent, zal het je verantwoordelijkheid zijn om elke dag onvoorwaardelijk van je vrouw te houden, net zoals Jezus van ons hield en Zijn leven voor ons gaf (Efeziërs 5:25). Dit zal betekenen dat je haar belangen boven die van jezelf stelt bij elke beslissing en dat je bereid bent om alles op te offeren, hoe klein of groot ook, wat je vrouw ervan weerhoudt om als christen te bloeien (Efeziërs 5:25-30). Om dit goed te kunnen doen, moet je goed naar haar luisteren en de zaken met haar doordacht bespreken, zodat je haar steeds beter kunt begrijpen (1 Petrus 3:7). Als je niet bereid bent om, met Gods hulp, dit trouw te doen voor de vrouw die je liefhebt, zolang jullie beiden zullen leven, dan ben je niet de juiste man voor haar.

Vrouwen

Als je getrouwd bent, zal het jouw verantwoordelijkheid zijn om je man elke dag onvoorwaardelijk lief te hebben (Titus 2:4) en je aan hem te onderwerpen zoals de kerk zich onderwerpt aan Christus (Efeziërs 5:22). Dit zal betekenen dat je bereid bent om loyaal naast hem te staan en hem te steunen in elke beslissing, zelfs als je denkt dat hij het mis heeft (Efeziërs 5:22-24). Om dit goed te doen, zul je volledig op God moeten vertrouwen (1 Petrus 3:1-6). Tenzij je bereid bent om, met Gods hulp, dit trouw te doen voor de man die je liefhebt, zolang jullie beiden zullen leven, ben je niet de juiste vrouw voor hem.

Natuurlijk zijn christelijke mannen en vrouwen zondige mensen die in een zondige wereld leven, en dit zal niet veranderen nadat je getrouwd bent. Tijdens je huwelijk zul je elkaar regelmatig moeten vergeven (Kolossenzen 3:13). Het is een goed idee om, voordat je gaat trouwen, te onderzoeken of jullie hiertoe in staat zijn.

Fysieke aantrekkelijkheid

‘Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.’ (Spreuken 31:30)

Samenvattend: denk aan het huwelijk als een driehoek, met Jezus in de bovenste hoek, en de man en vrouw in de twee onderste hoeken. Naarmate de man en de vrouw dichter bij Jezus komen, zullen ze ook dichter bij elkaar komen. Als God je de kans geeft om te kiezen met wie je gaat trouwen, kies dan iemand die je zal helpen om dichter bij Jezus te komen. Dat is het soort huwelijk dat zal bloeien.

Deel artikel