Hoe vind ik vreugde in God?

How do I find joy in God?

Het woord ‘vreugde’ komt van het Griekse woord ‘chara’ en betekent ‘buitengewoon blij zijn’. Hoewel blijheid kan komen en gaan op basis van omstandigheden en de mensen om je heen, is deze vreugde anders.
In Jakobus 1:2 staat: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt …” Hoe is het mogelijk om beproevingen met vreugde te verbinden? Omdat blijdschap te maken heeft met innerlijke vrede en tevredenheid. Het is blijvend en niet gebaseerd op uiterlijke maar op innerlijke omstandigheden. Dit soort vreugde is vreugde in God.

Volhard door beproevingen

Hoe kunnen we vreugde vinden in God? Jakobus 1:3-4 zegt: “U weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.” We vinden vreugde in God als we volharden door beproevingen met Gods hulp, en ons geloof in God rijpt en wordt versterkt.

Dit wordt duidelijk geïllustreerd in het boek Filippenzen, geschreven door de apostel Paulus terwijl hij in Rome gevangen zat. Hij gebruikt de woorden ‘vreugde’, ‘verheugd’ en ‘vreugdevol’ zestien keer en leert ons hoe we echte tevredenheid in Jezus Christus kunnen hebben, ondanks onze omstandigheden. In ketenen en zich ervan bewust dat zijn leven ten einde liep, sprak Paulus over zijn geloof en vertrouwen in Christus en zijn kijk op lijden. Paulus zegt in Filippenzen 1:12-24 dat vanwege zijn twee jaar durende gevangenis, de hele Romeinse garde het Evangelie van hem hoorde en het zich zelfs door heel Rome had verspreid. In vers 18 zegt Paulus: “Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.”

Hoe deze vreugde te krijgen

Vreugde is zo belangrijk voor een Christen dat Jezus erover sprak voordat Hij werd gearresteerd: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.” (Johannes 15:11).

Laten we Johannes 15:4-5 en Johannes 15:9-10 onderzoeken om te zien wat Hij zei, zodat we kunnen weten hoe we Zijn vreugde in ons kunnen hebben:

“Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen” (Johannes 15:4-5).

“Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf” (Johannes 15:9-10).

Volledige overgave

Laten we eens kijken wat het betekent om in de wijnstok te ‘blijven’. Weet je dat in de natuur de tak zich volledig overgeeft aan de wijnstok en alleen voor de wijnstok bestaat? Op dezelfde manier wil Jezus dat we onszelf volledig aan Hem overgeven en helemaal voor Hem leven (vers 4). Ten tweede, we zijn afhankelijk van Hem. De tak kan niets doen zonder de wijnstok. Pas wanneer we niets meer zijn in onszelf, kan God alles door ons heen doen (vers 5). Ten derde moeten we rusten in Zijn liefde (vers 9) en ten vierde moeten we Hem gehoorzamen (vers 10).

Het is erg belangrijk voor ons om vreugde in ons leven te hebben. Anders zullen we ook geen geloofwaardige getuigen van Christus zijn.

Deel artikel