Hoe vind ik een Bijbelvers? Een korte handleiding

reading_bible

Als je met Christenen in gesprek bent over hun geloof, zullen ze vaak naar de Bijbel verwijzen. Dat is hun belangrijkste bron van informatie over God, en speelt een grote rol in hun leven. Daarom zeggen ze bijvoorbeeld: “In twee Thessalonicenzen 3 vers 16 zegt Paulus…”. Dat is een verwijzing naar een Bijbelvers waar staat: “Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.” Maar dat is voor “beginners” niet meteen duidelijk. Het klinkt wellicht eerder als onbegrijpelijk jargon. Als jij tot deze groep behoort en niet weet waar je moet beginnen: hier is een korte handleiding naar (en door) de Bijbel.

De opbouw van een verwijzing naar een Bijbelvers

 • Hoewel mensen vaak naar de Bijbel verwijzen als “een boek”, is het feitelijk een verzameling van 66 boeken die geschreven zijn door verschillende mensen, over een periode van zo’n 1500 jaar. Als iemand dus naar een bepaald vers uit de Bijbel wil verwijzen, noemt hij eerst de naam van het Bijbelboek. Dat kan bijvoorbeeld de naam van de auteur zijn, of de naam van de ontvanger, of een samenvatting van de inhoud van het boek. Soms staat er ook nog een nummer bij, bijvoorbeeld “2 Samuel” of “één Timotheüs”. In dat geval zijn er meerdere delen van een boek, of meerdere brieven aan of van dezelfde persoon. De meeste papieren Bijbels hebben een lijst van alle Bijbelboeken met de bijbehorende paginanummers, zodat je ze makkelijker kunt vinden. In digitale versies (zoals de Herziene Statenvertaling online) typ je gewoon de naam van het boek in het zoekvenster.
 • De meeste Bijbelboeken zijn vrij lang. Daarom zijn ze opgedeeld in hoofdstukken die worden aangegeven met een nummer, zoals “Johannes 3
 • Soms willen mensen verwijzen naar één bepaalde regel. Om dat makkelijker te maken, zijn hoofdstukken opgedeeld in verzen. Die hebben ook een nummer, en worden vaak aangeduid met “:”. Bijvoorbeeld: “Johannes 3:16” betekent het Evangelie geschreven door Johannes, hoodstuk 3, vers 16. Probeer dat vers zelf eens te vinden; het bevat de belangrijkste waarheid die er maar bestaat!

De volgorde van Bijbelboeken

Om het nog wat ingewikkelder te maken, zijn de Bijbelboeken gegroepeerd in twee verzamelingen: het zogenaamde “Oude Testament” en “Nieuwe Testament”. Het grootste verschil is dat het Oude Testament geschreven is voordat Jezus Christus geboren werd, en het Nieuwe Testament geschreven is ná Zijn komst. Als je hier meer over wilt weten, lees dan eens “Wat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament?

Binnen beide Testamenten hebben de meeste hedendaagse Bijbeluitgaves de boeken geordend naar genre en/of chronologie. Joodse edities hebben een andere volgorde van het Oude Testament (en het Nieuwe Testament hebben ze helemaal niet).

De genres van Bijbelboeken

Hier is een lijst van de verschillende genres zoals ze gewoonlijk geordend worden:

 • Het Oude Testament
  • De Pentateuch: Dit zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel, ook wel bekend als “de boeken van Mozes”. Ze gaan over de eerste “hoofdstukken” van de menselijke geschiedenis, van de schepping tot het begin van Israël als volk. Deze boeken bevatten ook veel wetten en voorschriften van God aan Israël.
  • Historische boeken: Dit deel bestaat uit twaalf historische boeken, voornamelijk over Israël.
  • Poëtische boeken: Het Oude Testament bevat vijf boeken met Psalmen, spreuken en wijsheidsliteratuur.
  • Profetische boeken: Er zijn 17 profetische boeken met boodschappen van God (vooral voor het volk Israël).
 • Het Nieuwe Testament
  • De Evangeliën: De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament vertellen over het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus.
  • Handelingen: Dit boek vertelt over het ontstaan van de kerk na Jezus’ opstanding, en hoe het goede nieuws over Jezus over de hele wereld bekendgemaakt werd.
  • Brieven aan gemeenten en individuele personen: er zijn 22 van zulke brieven bewaard gebleven. Ze focussen vooral op wat het betekent om een Christen te zijn, en hoe je als Christen kunt leven.
  • Openbaring: Dit is een profetisch boek over de toekomst.

De Bijbel zelf leren kennen

Nu je weet hoe je je weg kunt vinden door de Bijbel, wil ik je aanmoedigen om te beginnen met lezen! Het is niet voor niets dat Christenen zo enthousiast zijn over de Bijbel. Het is Gods Woord, en het is “een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft” (Romeinen 1:16).

Deel artikel