Hoe oud is de aarde?

how-old-earth

Christenen zijn verdeeld over de leeftijd van de aarde. Dit heeft te maken met hoe wij omgaan met wetenschap en hoe wij de Bijbel lezen.

Twee visies over de leeftijd van de aarde

Om dit artikel kort en overzichtelijk te houden, houd ik het hier bij de twee belangrijkste visies: de traditionele christelijke visie en de gebruikelijke wetenschappelijke visie. Er zijn veel andere theorieën tussen deze twee uitersten in, maar ik wil je helpen een duidelijk beeld te krijgen van de christelijke visie op de ouderdom van de aarde.

De aarde is tussen 6.000 en 10.000 jaar oud.

De traditionele christelijke visie gaat ervan uit dat de aarde tussen de 6.000 en de 10.000 jaar oud is. Dit is gebaseerd op de beschrijving van en de verwijzingen naar de schepping in de Bijbel en de geslachtsregisters die je erin kunt vinden. Wetenschappers die in een “jonge aarde” geloven, worden soms “creationisten” genoemd omdat ze gegevens uit de Bijbel combineren met de wetenschap. Ze gebruiken ook alternatieve of aangepaste wetenschappelijke methodes om de ouderdom van de aarde te bepalen.

De aarde is 4.500.000.000 jaar oud

De algemene wetenschappelijke visie beweert dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is. Wetenschappers baseren deze leeftijd op verschillende methodes die ze gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het meten van bepaalde stoffen in stenen. Die worden gebruikt als klokken die de leeftijd van de aarde vertellen. Er waren echter geen ooggetuigen aanwezig bij het ontstaan van deze stenen. Alleen God was aanwezig. Een waarschuwing voor te veel vertrouwen in wetenschap is dus op zijn plaats. Dat is waarom God aan Job vraagt: “Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maar het bekend, als u echt inzicht hebt.” (Job 38:4)

Hoe moet je omgaan met de Bijbel en wetenschap?

Wetenschappers moeten berekeningen maken over de leeftijd van de aarde met verschillende aannames over het ontstaan van de aarde. De Bijbel zal hier nooit de wetenschap tegenspreken. Als dat wel gebeurt, lezen wij de Bijbel verkeerd of is de wetenschap niet (compleet) bewezen of gewoon incorrect.

De Bijbel verkeerd begrijpen

Bijvoorbeeld: Sommige mensen geloven dat de Bijbel zegt dat de aarde plat is. Ze proberen dat te onderbouwen met teksten zoals Psalm 75:3 (de aarde op pilaren). Zo’n conclusie trekken op grond van dit ene vers is verkeerd, omdat dit vers een puur poëtische tekst is die probeert de leiders van het volk te waarschuwen. Bovendien, er zijn mensen die kunnen getuigen dat de aarde niet plat is: mensen die bijvoorbeeld in de ruimte zijn geweest en daar de aarde hebben gezien. Ook gebruiken wij uitvindingen die alleen werken op een ronde aarde, zoals satellieten die rond de aarde zweven en onze mobiele telefoons laten werken. Dit voorbeeld laat zien dat we voorzichtig moeten zijn bij het interpreteren en juist begrijpen van Bijbelteksten.

De wetenschap verkeerd begrijpen

Wetenschap is een mooie manier om meer te ontdekken over de schepping, en heeft ons mensen al veel nuttige inzichten verschaft. Maar wetenschappers zijn ook mensen met een bepaalde levensvisie, ze zijn nooit “neutraal”. Ook wetenschappers kunnen verkeerde ideologische beweringen maken. Er zijn wetenschappers die niet in God geloven en proberen alles in de wereld uit te leggen zonder God als Schepper. Die aanpak wordt ‘naturalistisch’ genoemd. Het is incorrect om aan te nemen dat zij een objectieve kijk op alles hebben. Niet in God geloven is immer ook een geloof en zorgt ervoor dat je anders naar de wereld kijkt. Hierdoor kun je verkeerde ideeën krijgen die jouw wetenschappelijk begin- en eindpunt kunnen bepalen.

Een voorbeeld is het niet geloven in het wonder van de schepping door God. Als je niet in wonderen gelooft, is het moeilijk om te geloven dat God alles uit niets heeft geschapen. Hebreeën 11:3 zegt dat “wij door het geloof zien dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.”

Wie heeft er gelijk?

Wij mensen kunnen bepaalde veronderstellingen doen of een mening hebben over welke theorieën meer of minder waarschijnlijk zijn dan andere, maar uiteindelijk weten we niet zeker hoe oud de aarde precies is. Alleen God weet dat, omdat Hij bij de schepping aanwezig was.

“Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie tot generatie.
Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voorgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.
Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
als een wake in de nacht.
U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:
in de morgen bloeit het en komt het op,
’s avonds wordt het afgesneden en het verdort.”
// Psalm 90:1-6

Deel artikel