Hoe ontdek ik de goede werken die God voor mij bedoeld heeft?

hoe-ontdek-ik-de-werken-die-god-voor-mij-bedoeld

De Bijbel spoort ons aan om goede werken te doen. Maar hoe weet ik dan wat God wil dat ik doe?

Wijnstok en ranken

Jezus vergeleek Zijn relatie met Zijn volgelingen als die van een wijnstok met zijn ranken (Johannes 15:5). De Heilige Geest is het leven dat door de wijnstok naar de ranken stroomt. Hij is degene die neemt uit Gods overvloed en die aan ons doorgeeft. De Heilige Geest stelt de rijkdom van de Vader en de Zoon aan ons beschikbaar.
Jezus zei tegen Zijn discipelen over de Heilige Geest: ‘(…..) Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. (…..) Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit Mijne nemen en het u verkondigen.’ (Johannes 16:13-14)

De Heilige Geest

Eén van de belangrijke taken van de Heilige Geest is die van gids – een gids om ons door het leven te leiden. In Johannes 16:13 zegt Jezus: ‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid…..’ Paulus zegt dat we ons als kinderen van God mogen laten leiden door de Geest van God. ‘Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods’ (Romeinen 8:14-NBG). Het Griekse woord dat hier voor ‘zonen’ wordt gebruikt, ‘huios,’ impliceert volwassenheid. Om een kind van God te worden, moeten we opnieuw geboren worden uit de Geest van God (Johannes 3). Maar als we eenmaal opnieuw geboren zijn, hebben we de leiding van de Heilige Geest voortdurend, dagelijks, nodig om te groeien, volwassen te worden.

Overgave

Om Zijn leiding te ervaren is onze volledige OVERGAVE noodzakelijk. Overgave impliceert ook het vermogen om los te laten en alle dingen in Gods handen te leggen in de verwachting dat Hij ons dan in elk opzicht verder zal leiden. Door zo in diepe afhankelijkheid te wandelen, kan de Heilige Geest ons de weg wijzen; de oplossing geven voor alles wat we Hem voorleggen.

Goede werken

Paulus zegt in Efeze 2:10: ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Jezus Christus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen.’
Al voor de grondlegging der wereld heeft God de goede werken bereid, waarvan Hij wilde dat wij als christen die zouden doen. Daarom bedenken we niet zelf onze goede werken, maar proberen we de goede werken te ontdekken, die God al van te voren voor ons bestemd heeft, om er dan mee aan de slag te gaan.

Daarom is de leiding van de Heilige Geest voor elke christen van essentieel belang. Het is de Heilige Geest die Gods plan voor ons leven als christen eerst wil openbaren en ons er dan in leidt. Daarom is het zo belangrijk dat we in alle oprechtheid eerst God raadplegen, voordat we onze eigen plannen gaan uitvoeren. Alleen onder leiding van de Heilige Geest zullen we het plan ontdekken dat God voor ons in petto heeft.

Deel artikel