Bijbelwoord.nl
regering

Hoe moeten we omgaan met een slechte regering?

Moet ik de wetten gehoorzamen van een regering die tegen Gods geboden ingaat? Moet ik onderdanig zijn aan een niet-gelovige regering?

Door God ingesteld

De Bijbel zegt: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld” (Romeinen 13 vers 1). Er was veel goeds, maar ook veel kwaads te zeggen van de Romeinse regering. En deze tekst heeft betrekking zowel op goede als slechte regeerders.
We moeten zolang en zoveel mogelijk onderdanig zijn aan de regering. Het is een instelling van God ondanks de slechte regeerders. Er is echter een duidelijke Bijbelse uitzondering. Als de regering iets van ons eist wat God verbiedt, of iets wat tegen zijn geboden ingaat, moeten we Hem gehoorzamen (Handelingen 5 vers 29). Onze toewijding aan God gaat veel verder dan wat onze regering van ons vraagt.

Verzet

Soms zijn regeerders zo slecht dat ze hun eigen onderdanen laten sterven. Zij doen hun eigen functie dan geen eer aan, integendeel. Christenen vragen zich af wat te doen in zulke omstandigheden. Velen zijn dan tot de conclusie gekomen dat het legaal is om tegen zo iemand in verzet te komen.
Enkele Bijbelse voorbeelden daarvan zijn Barak, Gideon, Jefta en Simson die in Hebreeën 11 tot de geloofshelden behoren. Zij waren allemaal betrokken bij onderdrukkende regeringen. Om anarchie te voorkomen is het zo mogelijk dan aan lagere autoriteiten de verantwoordelijkheid in handen te geven.

Invloed

In vrije landen hebben christenen de gelegenheid om de politiek te beïnvloeden . Zo mogelijk op een eerlijke en niet corrupte manier. Een goede zaak, want dan kunnen ze de maatschappij hun geloof tonen op allerlei terreinen van het leven. Voor christenen kan dit echter gevaarlijk terrein zijn en wel om de volgende redenen:

  • Politieke macht leidt veelal tot corruptie.
  • We kunnen gemakkelijk gaan denken dat we de maatschappij kunnen veranderen door wetten maar tenslotte komt er alleen verbetering als de harten van mensen worden veranderd.

Verantwoordelijkheid

Als we ons voor de politiek inzetten op een manier die sterk verweven is met ons geloof (ondanks dat we het oneens zijn met die politiek), dan handelen we in overeenstemming met het evangelie. Het is geweldig wanneer christenen verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij.
In de Bijbel zijn er belangrijke voorbeelden van gelovigen die door hun geloof op politiek gebied tot zegen werden. Bijvoorbeeld Jozef en Daniël, die min of meer dienst deden in heidense regeringen als voornaamste minister. God kan ook nu nog steeds mensen roepen voor een dergelijke positie.

Verkondig het Evangelie

Toch ligt in het Nieuwe Testament de nadruk op de verkondiging van het evangelie. Als we werkelijk de wereld beter willen maken, is de beste manier dit te bewerkstelligen vanuit de mens zelf.
Als harten van mensen verandering ondergaan door de verkondiging van het evangelie, zal dat hun hele leven veranderen.  Met het gevolg dat dit uiteindelijk impact zal hebben op de hele maatschappij.
Christenen kunnen in de politiek voor de maatschappij tot zegen zijn. Maar onze hoop is niet gevestigd op de politiek maar op Jezus Christus.

Lees ook: Moet de kerk bij sociale kwesties betrokken worden?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Hoe moeten we omgaan met een slechte regering?