Hoe moeten we de armen helpen?

good-works

De kwetsbaren en zwakken in de samenleving hebben altijd Gods prioriteit gehad. De Bijbel geeft ons Gods duidelijke instructies over het helpen van de armen. Armen zijn niet alleen diegenen die weinig middelen hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen, maar iedereen die om wat voor een reden dan ook moeilijk mee kan draaien in de maatschappij. De wet van Mozes besteed veel aandacht aan hoe je moet zorgen voor de weduwen, wezen, de armen en de vreemdelingen. En ook Jezus’ optreden in de Evangeliën laten zien hoe deze principes worden toegepast in Gods Koninkrijk. Sommige specifieke details zijn mogelijk niet meer van toepassing op onze cultuur of onze tijd, maar de principes blijven dezelfde.

Buit mensen in nood niet uit

 •  Als u iemand van Mijn volk, één van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet als schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen – Exodus 22:25.
 • U mag het recht van de arme onder u in een rechtszaak niet buigen. Houd u ver van bedrieglijke zaken. Een onschuldige en rechtvaardige mag u niet doden, want Ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren – Ex. 23: 6-7.
 • Beroof de geringe niet, omdat hij gering is,
  en vertrap de ellendige niet in de poort.
  Want de HEERE zal hun rechtszaak voeren,
  wie hen beroven, zal Hij van het leven  beroven
  – Spreuken 22: 22-23.

 Wees gastvrij

 •  U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte – Ex. 22:21 (vgl. 23:9).
 •  U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken – Ex. 22:22.
 • En wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat, dan moet u hem steunen, ook als hij een vreemdeling en bijwoner is, zodat uw broeder bij u in leven blijft. U mag geen rente of winst van hem nemen, maar u moet uw God vrezen, zodat uw broeder bij u in leven blijft. U mag uw geld niet met rente aan hem lenen en u mag uw voedsel niet tegen winst geven – Leviticus 25: 35-37.

 Wees royaal met wat je bezit

 • Om de drie jaar moet u alle tienden van uw opbrengst van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten. Dan kan de Leviet komen – hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u – en de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn, en zij kunnen eten en verzadigd worden, opdat de HEERE uw God, u zegent in al het werk dat u doet – Deuteronomium 14: 28-29.
 • Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent,
  hij behartigt zijn zaken volgens het recht

  Hij deelt gul uit, hij geeft aan de armen,
  zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand,
  – Psalm112: 5,9.
 • Lees als voorbeeld het verhaal van Ruth, over hoe Boaz de Wet toepast en zorg draagt voor de arme weduwe, Naomi, en de buitenlandse Ruth.

Instructies om voor de armen te zorgen gaan verder in het Nieuwe Testament. Zo lezen we in Mattheüs 25:35-40 waar Jezus de gelijkenis over de geiten en de schapen verteld: “Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.“… “En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u; voor zover u dit voor een van de geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 

De belangrijkste manieren om hulp te bieden

Op de bovenstaande teksten zijn zes van de zeven werken van Barmhartigheid  gebaseerd:

 1. De hongerigen te eten geven
 2. De dorstigen te drinken geven
 3. De naakten kleden
 4. De vreemdelingen onderdak bieden
 5. De zieken verzorgen
 6. De gevangenen bezoeken
 7. De doden begraven (Tobit 1:17)

Het is duidelijk dat God ons op verschillende manieren roept om voor de armen te zorgen. Als we mensen in nood liefhebben, houden we van Christus.

Deel artikel