Hoe moet je leven met een niet-gelovige echtgenoot?

How should you live with a non-believing husband?

De Bijbel leert ons dat we alleen met een andere christen moeten trouwen (1 Korinthe 7:39). Toch zijn veel christelijke vrouwen getrouwd met een niet-gelovige echtgenoot. Misschien waren ze ongehoorzaam aan Gods Woord; misschien zijn ze pas na hun huwelijk tot geloof gekomen; of misschien liet hun echtgenoot God in de steek nadat ze getrouwd waren. In al deze gevallen is de vraag hoe de vrouw zich moet gedragen. Deze vraag wordt het duidelijkst behandelt in 1 Petrus 3:1-6:

“Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks; het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.”

Het is opvallend dat Petrus in deze tekst geen onderscheid maakt tussen vrouwen. Of ze nu getrouwd zijn met gelovigen of met niet-gelovigen – beiden moeten zich op dezelfde manier gedragen tegenover hun echtgenoot. Dat wil zeggen: vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun echtgenoten; ze moeten respect tonen; hun gedrag moet puur en liefdevol zijn; en ze moeten een stille geest hebben. Dit is hoe een vrouw moet leven, of ze nu getrouwd is met een christen of een niet-christen, omdat dit goed is in Gods ogen. Ook wordt hier beweerd dat door de gelovige vrouw de niet-christelijke echtgenoot in het Evangelie kan gaan geloven.

Dienen en behagen

Uiteindelijk is dit een erg veeleisende roeping, in het bijzonder voor vrouwen die getrouwd zijn met niet-christelijke mannen. Soms moedigt het gedrag van hun man misschien niet aan tot onderwerping. Als de echtgenoot grof is, of de vrouw aanmoedigt om deel te nemen aan slechte zaken, moet ze zich op dat gebied niet aan hem onderwerpen. Uiteindelijk staat de gelovige vrouw onder een hogere autoriteit dan haar man, namelijk die van Christus. Daarom moet ze proberen Hem te dienen en te behagen in alles wat ze doet.

Deel artikel