Hoe moet je in het huwelijk van elkaar houden?

Matrimonio

“En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is” (Kolossenzen 3:14).

Kolossenzen 3 gaat over het leven van een kind van God. Onze leefstijl wordt vergeleken met de kleren die je draagt. In Kolossenzen 3:8 staat dat er kleren zijn die je moet uittrekken: toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal. In Kolossenzen 3:12-13 staat dat je nieuwe garderobe moet bestaan uit een ontfermend hart, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. En dan staat er in vers 14: “kleedt u zich boven alles met de liefde”.

Dit kun je lezen als: trek boven alles de liefde aan, want dat is het allerbelangrijkste. Maar nog beter kun je het lezen als: trek de liefde aan over al die andere kledingstukken. Liefde is de mantel die over alles heen gaat. Het is “de band van de volmaaktheid”. Liefde is de band die al die andere goede eigenschappen bij elkaar houdt.

Wat een prachtige beschrijving is dat! Want inderdaad, als je veel van elkaar houdt, dan is het logisch om voor elkaar te zorgen; om vriendelijk te zijn; om nederig te zijn; om zachtmoedig te zijn; om geduldig te zijn; om elkaar te verdragen en om elkaar te vergeven. En daarom is dit een prachtig vers als je nadenkt over hoe man en vrouw met elkaar moeten omgaan in het huwelijk: “En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is”.

Verschillende vormen van liefde

Nu, om eerlijk te zijn, smokkel ik een beetje. Want er wordt hier een veel breder begrip van liefde bedoeld dan alleen liefde tussen man en vrouw. Het gaat om liefde die we voor veel mensen kunnen hebben. Toch is die brede vorm van liefde ook heel belangrijk in het huwelijk. Door die algemene vorm van liefde uitbundig aan elkaar te geven, kan de bijzondere huwelijksliefde, de liefde die zich richt op die ene man of die ene vrouw, tot bloei komen.

Als je als twee mensen samenleeft, zul je dingen aan elkaar ontdekken die je je nooit had kunnen voorstellen. Daarom wil ik wijzen op twee dingen die onder de mantel van de liefde zitten. Denk niet dat liefde die dingen overbodig maakt. Liefde stelt je in staat ze te doen, en door ze te doen, groeit je liefde. Maar realiseer je dat ze los van de liefde bestaan. Ze staan in Kolossenzen 3:13.

Elkaar verdragen

Het eerste is: “verdraag elkaar”. Hij ruimt zijn kleren niet op. Zij luistert naar de verkeerde muziek. Hij is – alweer – vergeten zijn deel van de huishoudelijke taken te doen. Zij blijft maar tegen je zeuren. Hij heeft de verkeerde politieke opvattingen. Ze lijkt meer plezier te hebben met haar vrienden dan met jou. Hij heeft die lamp nog steeds niet gemaakt. Zij is weer eens te laat met het invullen van dat officiële formulier.

In het huwelijk smelt je samen. Twee worden één. Dat betekent allerlei grote en kleine aanpassingen in je leven. Maar jullie blijven twee mensen met twee meningen, twee persoonlijkheden en twee geschiedenissen. En dat betekent dat je niet alles op dezelfde manier doet en er niet altijd dezelfde mening op nahoudt. Hoe daarmee om te gaan? Verdraag elkaar.

In het huwelijk heb je meer verdraagzaamheid nodig dan waar dan ook, omdat je in zo’n hechte relatie tot elkaar staat. Ontwikkel de kunst van verdraagzaamheid. Aan de ene kant betekent dit dat je je niet hoeft op te winden over hoe de ander bepaalde dingen doet. Dat is een bevrijdende gedachte. Je hoeft niet van alles te houden. Je hoeft het alleen maar te verdragen. Het betekent, aan de andere kant, dat je er niet zo gefrustreerd over raakt dat je de ander de schuld geeft. Laat het niet zo zwaar wegen dat vergeving nodig is.

Soms ben je verdrietig over wat de ander doet. Dat gebeurt in elk huwelijk. Soms ben je boos over wat de ander doet. Dat gebeurt in elk huwelijk. Maar een recept voor een gelukkig huwelijk is dat er een groot gebied is waarover je glimlacht, niet onverschillig maar liefdevol, en zegt: ‘Nou, zo is hij nu eenmaal. Nou, zo is zij nu eenmaal.’ Leer de kunst van verdraagzaamheid.

Elkaar vergeven

Maar er zijn ook momenten dat je toch in verdriet of boosheid belandt over de woorden of het gedrag van de ander. Dan kom je bij het tweede punt: “Vergeef de een de ander”. Vergeven is een van de moeilijkste dingen in het leven. Christenen hebben een groot voordeel: je hebt zelf vergeving van je zonden ontvangen door de Here Jezus. Je weet hoe heerlijk het is om vergeving te ontvangen.

Daarom wil je dat degene van wie je zoveel houdt ook vergeving ervaart, en je geeft het. Zolang je iets in je hart hebt dat je de ander nog niet vergeven hebt, kun je nooit meer bidden “vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven” (Mattheüs 6:12). Liefde drukt zich uit in vergeving.

Liefde wordt hier als een gebod gesteld. “En kleedt u zich boven alles met de liefde”. Liefde is een emotie. Het overkomt je. Het kan je overweldigen als je naar je man, je vrouw kijkt. Dat kan gebeuren in de eerste periode van liefde, en na vijfentwintig jaar kan het nog steeds gebeuren. Geef jezelf aan elkaar in het huwelijk, en het wordt beter en beter. Maar liefde is niet alleen een gevoel dat je overkomt. Het is ook een opdracht. Kleed je met de liefde. Heb elkaar lief. Doe de dingen die bij liefde horen, en merk hoe je gevoel mee komt.

Het huwelijk is een verbond

Eén van de dingen die bij liefde hoort, is trouwen. Het is een heel concrete stap waarmee je zegt: ik ga van je houden voor de rest van mijn leven. Als je getrouwd bent, heb je een gelofte afgelegd, niet een voornemen. Je hebt een verbond gesloten. Er is een vraag waar je de rest van je leven nooit meer mee te maken krijgt: met wie wil ik samen leven? Die vraag is beantwoord: je hebt trouw beloofd aan je man of je vrouw.

Dat geeft een grote vrede aan het getrouwde paar, maar ook aan de kinderen die God hun schenkt. Het aangaan van een huwelijk is dus een concrete manier om elkaar lief te hebben, en vervolgens moet je je in het huwelijk voortdurend met de liefde kleden, die de band van de volmaaktheid is.

Deel artikel