Hoe moet je een goede echtgenoot zijn?

How to be a good husband?

Als de Heere jou een vrouw heeft gegeven, vraagt Hij van jou om van haar te houden, haar te begrijpen, haar te eren, haar te leiden, haar te onderhouden en met haar te slapen.

Houd van haar

“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven” (Efeze 5:25). Jezus’ liefde voor ons ging zo ver dat Hij bereid was om voor ons te sterven. Op dezelfde manier moeten mannen zo veel van hun vrouw houden dat ze bereid zijn om hun leven voor haar te geven. Maar niemand kan liefhebben zoals Jezus liefhad. De standaard die de Bijbel ons geeft, is dus onmogelijk te bereiken. Alleen als een man afhankelijk is van God, kan hij zijn vrouw liefhebben zoals God van hem verlangt.

Begrijp haar

“Mannen, woon met begrip met uw vrouw samen” (1 Petrus 3:7). Hoewel veel mannen denken dat het onmogelijk is om vrouwen te begrijpen, ben je als man geroepen om er ten minste één te begrijpen: je echtgenote. Luister naar haar. Stel haar vragen. Bedenk dat haar gevoelens anders werken dan jouw gevoelens.

Eer haar

“Geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer” (1 Petrus 3:7). Omdat jij en jouw vrouw eeuwig leven hebben, zijn jullie evenveel waard. Omdat jouw vrouw zwakker is dan jij bent, moet je haar eren op een speciale manier om te laten zien dat je je bewust bent van haar waarde. Ook moet je haar beschermen. Feminisme dringt erop aan dat de verschillen tussen mannen en vrouwen verdwijnen. Hierdoor verliest men het besef dat mannen vrouwen moeten eren en beschermen. Dit geldt in het bijzonder als er sprake is van een huwelijk. In de sleur van het dagelijks leven is het gebod voor mannen om “niet verbitterd te zijn” tegen hun vrouw (Kolossenzen 3:19) één van de belangrijkste manieren om de eer die vrouwen verdienen, te laten zien.

Leid haar

“De man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de kerk is” (Efeze 5:23). In het huwelijk hebben man en vrouw beiden hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Hier zien we dat een gelukkig huwelijk een huwelijk is waarin de man liefdevol leiding geeft aan zijn vrouw, waarbij hij het beste zoekt voor haar en hun gezin.

Onderhoud haar

Een man moet zijn vrouw voeden en koesteren (Efeze 5:29). Hij moet ervoor zorgen dat ze eten heeft en beschermd zal worden, zowel fysiek als geestelijk.

Slaap met haar

“Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid tonen… evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw” (1 Korinthe 7:3,4). Dit vers laat zien dat de man zelfs in een seksuele relatie geeft, en niet ontvangt. De nadruk ligt voor hem op het genot van zijn vrouw, niet op zijn eigen genot. Seksualiteit wordt gevierd in de Bijbel (zie Hooglied en Spreuken 5). Het is om van te genieten binnen de grenzen die God heeft gegeven – het huwelijk van een man en een vrouw. Een man moet altijd trouw zijn aan zijn vrouw (Hebreeën 13:4).

Een echtgenote hebben is een zegen van de Heere (Spreuken 18:22). Als je die zegen hebt ontvangen, eer dan God en eer je vrouw door haar te behandelen zoals God dat bevolen heeft!

Deel artikel