Bijbelwoord.nl
How to be a good husband?

Hoe moet je een goede echtgenoot zijn?

Als de Heer jou een vrouw heeft gegeven, roept Hij jou om van haar te houden, haar te begrijpen, haar te eren, haar te leiden, haar te onderhouden en om met haar te slapen.

Hou van haar

“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven” (Efeze 5:25). Jezus’ liefde voor ging zo ver dat Hij bereid was om voor ons te sterven. Op dezelfde manier moeten mannen zo veel van hun vrouwen houden dat ze bereid zijn om hun levens voor hen te geven. Alleen kan niemand liefhebben zoals Jezus liefhad. De standaard die de Bijbel ons geeft, is dus onmogelijk te bereiken.  Alleen als een man afhankelijk is van God, kan hij zijn vrouw liefhebben zoals God van hem verlangt.

Begrijp haar

“Mannen, woon met begrip met uw vrouw samen” (1 Petrus 3:7). Hoewel veel mannen denken dat het onmogelijk is om vrouwen te begrijpen, ben je als man geroepen om er ten minste één te begrijpen: je echtgenote. Luister naar haar. Stel haar vragen. Bedenk dat haar gevoelens anders werken dan jouw gevoelens.

Eer haar

“Geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer” (1 Petrus 3:7). Omdat jij en jouw vrouw eeuwig leven hebben, zijn jullie evenveel waard. Omdat jouw vrouw zwakker is dan jij bent, moet je haar eren op een speciale manier om te laten zien dat je je bewust bent van haar waarde. Ook moet je haar beschermen. Feminisme dringt erop aan dat de verschillen tussen mannen en vrouwen verdwijnen. Hierdoor verliest men de realisatie dat mannen vrouwen moeten eren en beschermen. Dit geldt in het bijzonder als er sprake is van een huwelijk. In de sleur van het dagelijks leven is het gebod voor mannen om “niet verbitterd te zijn” tegen hun vrouwen (Kolossenzen 3:19) een van de belangrijkste manier om de eer die vrouwen verdienen, te laten zien.

Leid haar

“De man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de kerk is” (Efeze 5:23). In het huwelijk hebben de man en de vrouw beide hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Hier zien we dat een gelukkig huwelijk een huwelijk is waarin de man liefdevol leiding geeft aan zijn vrouw, zoekende naar het beste voor haar en hun gezin.

Onderhoud haar

Een man moet zijn vrouw voeden en koesteren (Efeze 5:29). Hij moet ervoor zorgen ze eten heeft en beschermd worden, zowel fysiek als geestelijk.

Slaap met haar

“Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid tonen” (1 Korinthe 7:3). Dit vers laat zien dat de man zelfs in een seksuele relatie geeft, en niet ontvangt. De nadruk is op het genot van zijn vrouw, niet zijn eigen. Seksualiteit wordt gevierd in de Bijbel (zie Hooglied en Spreuken 5). Het is om van te genieten binnen de grenzen die God heeft gegeven – het huwelijk van een man en een vrouw. Een man moet altijd trouw zijn aan zijn vrouw (Hebreeën 13:4).
Een echtgenote hebben is een zegen van de Heer (Spreuken 18:22). Als je die zegen hebt ontvangen, eer dan God en eer je vrouw door haar te behandelen zoals God dat bevolen heeft!

Hoe spreekt dit gedeelte uit de Bijbel tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook Wat zegt de Bijbel over man en vrouw zijn in het huwelijk?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser (1971) ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Volg ons

Hoe moet je een goede echtgenoot zijn?