Hoe moet ik strijden tegen moedeloze en depressieve gedachten?

hoe-moet-ik-als-christen-strijden-tegen-moedeloze-en-depressieve-gedachten

Elke christen kan in meer of mindere mate worden beheerst door moedeloze en depressieve gevoelens. Onder geestelijke druk komen te staan, hoe dan ook.

Geestelijke wapenrusting

Om zich daar tegen te wapenen is het aandoen van de wapenrusting die beschreven staat in Efeze 6:14-17 noodzakelijk.
Als christen moeten we ons realiseren dat we al deze hier genoemde wapens nodig hebben “… opdat we stand kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel” (Efeze 6:11). We hebben dus te strijden “tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efeze 6:12). Dat is niet een strijd tegen mensen van vlees en bloed maar een strijd tegen onzichtbare geestelijke wezens die zich vijandig opstellen tegen alles wat van God is: Zijn Woord, Zijn doelen en Zijn volk.

Dagen van het kwaad

Daarom zegt Paulus dat we de hele wapenrusting moeten aantrekken “om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad” (Efeze 6:13). Elke christen maakt ‘dagen van het kwaad’ mee, moeilijke dagen of periodes waarin we onder grote druk komen te staan.
Omdat drie van de zes wapens te maken hebben met zulke ‘dagen’, met periodes van moedeloze en depressieve gevoelens, zullen worden die hier speciaal onder de loep genomen:

 • Het borstharnas van gerechtigheid.
  Dit beschermt een zeer vitaal lichaamsdeel: het hart. Dit harnas komt voort uit geloof in Jezus Christus (Romeinen 3:22) “want met het hart gelooft men tot gerechtigheid” (Romeinen 10:10). Niet een gerechtigheid of rechtvaardiging die voort komt uit goede werken maar uit geloof en liefde. Geloof door liefde werkende (Galaten 5:6).
 • Het schild van het geloof.
  Dit beschermt ons hele wezen. Het schild waarover in deze verzen gesproken wordt is het lange ovale schild waarachter men zich volledig kon verschuilen. Het hanteren van het schild van geloof is, ons steeds ervan bewust zijn dat we op God kunnen vertrouwen. Ons geloof,een zeker weten dat Hij er is en dat we bij Hem rust kunnen vinden. Ons baseren op wat Zijn Woord zegt over Zijn liefde, Zijn beloften en daaraan prioriteit geven.
  We steunen niet op onze gevoelens, want die zijn veranderlijk en gaan dikwijls voorbij aan de feiten die in het Woord staan. Een feit is onze verlossing. Het woord ‘verlossen’ betekent ’terugkopen’. In zonde verkocht op satans slavenmarkt maar teruggekocht door Jezus’ kostbaar bloed. Een feit dat beschreven staat in Psalm 107:2, “Dat de verlosten des HEREN zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost.” (NBG).
  Als onze gevoelens de overhand krijgen denk dan aan het feit dat we dus niet meer in de macht van de tegenstander zijn, maar in Gods hand. En dat vanaf het feit dat we ons met ons hele wezen (geest, ziel en lichaam) aan Jezus Christus hebben overgegeven, zodat Hij Heer kan zijn over ons hele leven.
  Als we ondanks onze gevoelens dit feit, onze verlossing, steeds als schild van geloof gaan hanteren worden we totaal beschermd.
  Als we Hem liefhebben en verlangen te doen wat Hij zegt, blijft ons huis gefundeerd op de rots en wankelt niet ondanks stormen. (Matttheüs 7:25). Dan weten we ook dat God alle dingen doet meewerken ten goede (Romeinen 8:28).
 • De helm van de hoop op redding.
  Die beschermt ons hoofd oftewel onze gedachten en verstand. Als we die ‘opzetten’ bewapenen we ons “… met de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5:89, NBV). “In deze hoop zijn we gered” (Romeinen 8:24).
  Eerst komt dus geloof en vervolgens hoop.
  Als hoop ontbreekt ervaren we ook niet onze verlossing, onze redding en voelen we ons moedeloos en depressief. Zodra we deze helm afzetten zal ons hoofd, ons denken dan ook worden aangetast en worden we beheersd door onze moeilijkheden en zorgen. Dan moeten we onze denkwereld als het ware omscholen en ons niet meer richten op wat negatief is. Daarvoor hebben we de kracht van de Heilige Geest zo nodig “zodat onze hoop overvloedig zal zijn” (Romeinen 15:3, NBV).
  Het is zo belangrijk de helm van de hoop te blijven opzetten… “om de hoop die voor ons ligt, vast te houden…..als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is” (Hebreeën 6:18-19). Ons anker, vastgeklonken aan de Eeuwige Rots. Ons anker, onze hoop, die niet alleen gericht is op dit leven, maar dat reikt tot in de eeuwigheid.

Gebruik wat God geeft

Van deze drie verdedigingswapens: harnas, schild en helm, wil God ons voorzien. Laten we er gebruik van maken als de tegenstander ons aanvalt in onze gedachten en gevoelens. Dan zullen we geleidelijk maar zeker door Zijn Geest de overwinning gaan behalen. Dan zijn we weer volop bruikbaar voor God zoals Hij het bedoelt.

Deel artikel