Bijbelwoord.nl
verleiding

Hoe moet ik omgaan met verzoeking en verleiding?

Zou het niet interessant zijn over iemand te lezen die nooit is verzocht? Wie is dat dan?
Dat kunnen we ons niet voorstellen want iedereen heeft met verleiding te maken.
Adam en Eva werden verleid om van de vrucht te eten — wat God hen verboden had. Zij waren ongehoorzaam en sindsdien weten wij als afstammelingen van hen wat verleiding is.

Niet volmaakt

In de eerste plaats komt verleiding voort uit onze eigen natuur als gevallen mens. In Jakobus 1:14 staat: “Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt”. Als we volmaakt zouden zijn, zouden we onmogelijk verleid kunnen worden. Dit wordt geconstateerd in hetzelfde hoofdstuk waar we lezen: “God immers kan niet verzocht worden met het kwade”(Jakobus 1:13).

Verleiding door de verzoeker

Ten tweede is verleiding het werk van de duivel. God zal ons niet tot zonde verleiden (Jakobus 1:13). Maar de duivel is voornamelijk bezig om mensen tot zonde te verleiden. Daarom wordt hij zelfs in Mattheüs 4:3 en 1 Thessalonicenzen 3:5 “de verzoeker” genoemd. Dus iedereen heeft met verzoeking te maken als gevolg van onze zondige natuur en door de duivel die ons tot zonde wil verleiden.

Werd Jezus verleid?

En Jezus dan? Hij is mens en Hij is God. Werd Hij verleid? In zekere zin ja en in zekere zin nee. In Hebreeën 4:15 staat: ”Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.”
Dus Jezus werd verleid, in die zin dat Hij in aanraking kwam met hetzelfde waarmee wij ook geconfronteerd worden. Jezus doorstond nog veel ergere verleidingen dan ons, omdat satan alles in het werk stelde om Hem tot zonde te verleiden. In Mattheüs 4 lezen we hoe Jezus in de woestijn door de duivel werd verzocht, door op Zijn verlangen naar voedsel in te gaan en ook door Hem macht over de wereld te willen geven.
Maar Jezus doorstond de test. Hij werd met allerlei verzoekingen geconfronteerd, maar zondigde niet.

En toch werd Jezus in zekere zin niet verleid. Jezus is God, dus de tekst “God kan niet verzocht worden door het kwade” is ook op Hem van toepassing.
Vanuit Zijn menszijn had Hij niets van doen met verleiding omdat Hij perfect was. Verleidingen bleven voor Hem buiten bereik. Hij werd ook niet in de geest verleid omdat Zijn grootste wens altijd was Gods wil te doen. Voor de verleidingen van de duivel was Hij niet vatbaar.

Jezus, onze Verlosser

In de Bijbel is er niemand die nooit met verleidingen werd geconfronteerd. Maar wij zijn van Jezus, die met allerlei verzoekingen werd geconfronteerd maar zonder te zondigen. Hij is ons voorbeeld. Meer dan dat, Hij is onze Verlosser. Als we in Hem geloven, ontvangen we van Hem eeuwig leven op de nieuwe aarde. Daar zal geen verleiding meer zijn, maar vreugde en aanbidding.

Lees ook: Hoe kan ik weten wanneer ik zondig?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Hoe moet ik omgaan met verzoeking en verleiding?