Hoe moet ik mijn ouders gehoorzamen als ze het niet met elkaar eens zijn?

Hoe moet ik mijn ouders gehoorzamen als ze het niet met elkaar eens zijn

De Bijbel zegt in diverse teksten dat we onze ouders moeten eren en hen gehoorzamen. In Exodus 20:12, Leviticus 19:3 en ook in het Nieuwe Testament, in Efeze 6:2.

Eer je ouders

Kinderen moeten naar hun ouders luisteren (Spreuken 1:8; 6:20), en hun ouders niet te schande maken of verachten; de Bijbel zegt dat wie dat doet vervloekt is (Deuteronomium 27:16)! Je ouders eren is het eerste gebod met een belofte: “Eer uw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God geeft” (Exodus 20:12). Dus je ontvangt eer van God als jij je ouders eert!

Vraag God om leiding

Voor het geval dat de ouders verschil van mening hebben over wat hun kind al of niet mag doen, kan hij of zij onmogelijk beide ouders tegelijkertijd gehoorzamen. In dat geval is het kind daarvoor niet verantwoordelijk.
Dus hij of zij hoeft zich dan niet schuldig te voelen om beiden te gehoorzamen. Het beste is dan de zaak in gebed aan God voor te leggen en Hem om leiding te vragen. Hij zal voor een oplossing zorgen als je aan Zijn gebod gehoor wilt geven – het gebod om beide ouders te gehoorzamen. God bewijst altijd eer aan hen die Zijn geboden gehoorzamen!

Toon liefde en respect

Hoewel het erg moeilijk kan zijn beide ouders te gehoorzamen, kunnen kinderen hen desondanks toch eren. De Bijbel waarschuwt ernstig de ouders niet te minachten of op hen neer te zien (Deuteronomium 21:18-19; 27:16; Spreuken 19:26).
Zij zijn de verwekkers van hun kinderen (Spreuken 23:22; 23:25) en het is Gods wil dat kinderen hun ouders respecteren, ondanks hun gedrag. Dit betekent dat je de ouders niet tegen elkaar opzet, maar met respect over hen spreekt. En dat je bereid bent om wat voor ze te doen; hen liefde toont.

Vaders worden door de apostel Paulus gewaarschuwd hun kinderen niet te tergen zodat ze moedeloos worden (Kolossenzen 3:21). Ze moeten hen opvoeden in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heere (Efeze 6:4).
Vaders en ook moeders hebben een grote verantwoordelijkheid om hun kinderen goed op te voeden en hen te onderwijzen vanuit Gods Woord. God zal de ouders verantwoordelijk stellen als ze in hun ouderlijke plichten tekort schieten!

Deel artikel