Hoe moet ik me verzoenen met een broeder of zuster in Christus?

How to reconcile with a brother or sister in Christ?

Er zijn twee soorten situaties die kunnen leiden tot de behoefte aan verzoening:

1. We hebben tegen iemand gezondigd, iemand boos gemaakt of mishandeld
2. Iemand anders heeft tegen ons gezondigd, ons boos gemaakt of mishandeld.

Als we deze dingen niet meer kunnen bespreken, ons verontschuldigen en vergeving ontvangen, is het in beide situaties het beste om te gaan zitten en op te schrijven wat het probleem is. Dit helpt ons om het duidelijk te maken en stelt ons in staat om de situatie gemakkelijker uit te leggen.

Als we tegen iemand anders gezondigd hebben, heeft de Heilige Geest ons al veroordeeld. Hij geeft ons een ongemakkelijk gevoel. Daarom moeten we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden en niemand anders de schuld geven, noch een uitvlucht bedenken voor wat we hebben gedaan.

We moeten tegenover de Heere bekennen wat we hebben gedaan en om Zijn vergeving vragen. Vervolgens moeten we om wijsheid bidden om stappen te zetten naar verzoening. Jezus geeft advies in Mattheüs 5:23: als je naar de kerk gaat om te bidden en het avondmaal te houden, maar je beseft dat een broeder iets tegen je heeft, ga je dan eerst met hem verzoenen. Dan kun je terugkeren naar kerk en de Heere aanbidden en dienen. Je kunt niet doen alsof er niets is gebeurd en de Heere is niet tevreden met ons als we ons leven voortzetten en de kwestie vermijden.

De stappen in verzoening

1. Erken dat je gezondigd hebt
2. Verneder jezelf
3. Zoek degene tegen wie je gezondigd hebt op
4. Verontschuldig je en vraag om vergeving

Wanneer we tegen anderen gezondigd of hen boos gemaakt hebben, zijn zij helaas niet altijd onmiddellijk bereid om te vergeven. Maar als je je plicht hebt gedaan, moet je de rest aan de Heere overlaten. Houd van hen, praat met hen, dien hen, help hen, steun hen, zodat ze zullen zien dat je echt veranderd bent en spijt hebt van wat je gedaan hebt.

De tweede situatie is niet zo eenvoudig. Als iemand tegen je gezondigd heeft, overdenk dan wat er is gebeurd, zodat je het probleem kunt uitleggen. Voordat je iets doet, vergeef hen of vraag God om je te helpen hen te vergeven. Ga dan met een nederig hart naar hen toe. Wees niet boos, beschuldigend of veroordelend. Als je dit nog niet kunt doen, bid er dan om totdat je in staat bent om hen op te zoeken in de geest waarmee Jezus ermee zou omgaan.

Wat Jezus hierover zegt

Jezus geeft ook onderwijs over deze situatie in Mattheüs 18:15-17.
1. Ga eerst alleen naar hen toe, leg het probleem uit, en wat ze gedaan hebben. Als ze luisteren, hun schuld erkennen en om vergeving vragen, dan kan er werkelijk verzoening plaatsvinden.
2. Als ze niet willen luisteren, geen fouten willen toegeven, neem dan één of twee andere medechristenen mee om hen te helpen begrijpen dat ze zondigen tegen de Heere.
3. Als ze nog steeds weigeren te luisteren, dan wordt het een zaak voor de kerk en de kerkelijke tucht. De leiders van de kerk moeten beslissen hoe ze de persoon, die gezondigd heeft, moeten straffen.

Alles wat we doen, moet gedaan worden met liefde en respect, omdat we zelf zondaars zijn. We kunnen niet trots of arrogant zijn of menen dat we zelf zoiets nooit zouden doen. Efeze 4:15 zegt ons “ons in liefde aan de waarheid te houden”. Er zijn verschillende manieren om mensen te vertellen dat ze ongelijk hebben. Maar de beste en meest belovende manier om verzoend te worden met een broeder of zuster is wanneer liefde, Gods liefde, het kenmerk is van ons leven.

Deel artikel