Hoe moet ik de Bijbel lezen?

How to read the Bible?

De Bijbel lezen kan zowel spannend als moeilijk zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat de Bijbel een soort kleine bibliotheek is. Er staan 66 boeken in de Bijbel, geschreven door verschillende personen in verschillende tijden, met verschillende doelen. Wij geloven dat God tot ons allen spreekt door alle boeken in de Bijbel. Maar sommige zijn makkelijker te begrijpen of toe te passen op ons leven dan andere.

Het belangrijkste advies

Misschien is het belangrijkste advies dat we je over dit onderwerp kunnen geven wel: Wanneer je de Bijbel leest, lees dan langzaam. Lees de teksten biddend en verwacht dat God tijdens het lezen tot je zal spreken.

Begin met Genesis

Een goede plek om te beginnen met het lezen van de Bijbel is vooraan, in het boek Genesis. Hier zul je lezen over hoe God de wereld schiep, hoe zonde in de wereld kwam, en over hoe God een volk creëerde dat Hem eerde. Ga daarna naar het Nieuwe Testament en lees een of twee van de Evangeliën die het verhaal van het leven van Jezus vertellen. Markus is het kortste Evangelie en zal je een kort overzicht van Jezus’ leven geven. Johannes laat duidelijk zien dat Jezus de eeuwige Zoon van God is.

Lees de Psalmen

Daarna kan je teruggaan naar het Oude Testament, en (een gedeelte van) de Psalmen lezen. Dit is een verzameling van liederen die God prijzen. Het zal je helpen om te focussen op wie God is. Het is ook een prachtig boek omdat je er alle menselijke emoties in zult vinden. Hoe je je ook voelt, er is altijd een psalm om dat gevoel uit te drukken en bij God te brengen. Terug in het Nieuwe Testament kun je een aantal brieven van Paulus lezen. In Romeinen krijg je een erg helder beeld van Gods plan van redding voor de wereld. Filippenzen leert je hoe je vreugde in God kunt vinden en Hem vreugdevol kunt dienen.

Van het begin tot het eind

Na dit alles kun je beginnen met de Bijbel van het begin tot het eind lezen. Maak je geen zorgen als je niet alles begrijpt. Niemand begrijpt alles. Dat is waarom we zelfs duizenden jaren nadat de Bijbel geschreven is, er nog uit leren. In het Oude Testament zijn er lange teksten die misschien moeilijk te begrijpen of zelfs saai zijn. Maar toch, probeer ze niet over te slaan. In het Oude Testament leren we veel over Gods persoonlijkheid, over leven in deze wereld en over onze behoefte aan een Redder. Om te verzekeren dat je elke dag geestelijk gevoed wordt, is het misschien goed om elke dag iets van zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament te lezen.

Lees samen met anderen

Ten slotte, christen zijn doe je niet in je eentje. Dat geldt ook voor het lezen van de Bijbel. Zorg ervoor dat je naar een kerk gaat waar je Gods Woord kunt horen. Goede kerken hebben ook huisgroepen waar je met andere gelovigen de Bijbel kunt lezen en samen meer kunt leren over het Woord van God.

Deel artikel