Bijbelwoord.nl
Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

“Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.” (Hebreeën 5: 8)

Als kinderen opgroeien, moeten ze gehoorzaamheid leren. Wanneer een kind zijn ouders en leraren niet leert respecteren, wordt hij onhandelbaar en onaangenaam. Moest Jezus gehoorzaamheid leren? Op de een of andere manier is dit een vreemde gedachte. Was Hij niet altijd perfect, niet in staat om iets verkeerds te doen?

Ja zeggen tegen Gods plan

Toch leert het boek Hebreeën ons, dat hoewel Hij de Zoon was, Hij gehoorzaamheid leerde door wat Hij leed. Dus hij moest leren om met zijn leven ja te zeggen tegen Gods plannen.
Er is één plaats in de Bijbel waar we Jezus zien worstelen met het plan van de Vader voor Hem. Het is het moment vlak voordat Hij zou worden gearresteerd. Toen Hij helemaal alleen was in de tuin van Gethsemane. Jezus was bang voor de ‘beker’ die Hij moest drinken. Hij wist dat verschrikkelijk lijden op Hem wachtte.

Jezus knielde neer en ‘offerde gebeden en smekingen, met luide roepen en tranen aan Hem die Hem kon redden van de dood.’ Het was niet zomaar een gebed, maar een gepassioneerde roep tot God om hulp! Maar zelfs in deze staat van benauwdheid voegde Jezus eraan toe: “maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.” (Lukas 22:42). Onze tekst in Hebreeën zegt: “En Hij is uit de angst verhoord.” (Hebreeën 5: 7).

Redding voor allen die Hem gehoorzamen!

Betekende dit dat Jezus niet de beker van lijden hoefde te drinken? Nee – maar God stuurde een engel om Hem de kracht te geven om te verdragen wat er zou komen. (Lucas 22:43). Het is vanwege Jezus ‘gehoorzaamheid dat er nu redding te vinden is voor allen die Jezus gehoorzamen!

Jezus was volledig menselijk, net als wij. Hij moest gehoorzaamheid leren. Hij bad hartstochtelijk en met grote eerbied tot God, precies zoals wij verondersteld worden te doen. Jezus ontving niet altijd waar Hij om vroeg, maar Hij kreeg de kracht om ja te zeggen tegen Gods plannen voor zijn leven. Leer van Jezus en leer gehoorzaam te zijn aan Hem! Er is eeuwige redding voor jou.

Hoe spreekt deze Bijbelse passage tot u? Deel alsjeblieft je gedachten!

Lees ook: Hoe ga ik meer op Jezus lijken?