Hoe kunnen we geestelijk groeien?

How to grow spiritually?

Dit is een heel belangrijke vraag die elke nieuwe christen zich zou moeten stellen. Christen worden is het begin van een nieuw leven, een nieuwe vriendschap en relatie met God, de Schepper van hemel en aarde. Het is belangrijk te weten hoe we kunnen groeien in onze vriendschap met God en een leven kunnen leiden dat Hem behaagt. Hier zijn enkele manieren om God beter te leren kennen en voor Hem te leven.

 1. Tijd met God doorbrengen

  Het belangrijkste is tijd met God door te brengen, de Bijbel te lezen en te bestuderen en tot Hem te bidden – Hem je vragen en zorgen vertellen, bidden om hulp en leiding in het leven voor Hem en leren begrijpen wat christen-zijn betekent.

  Bidden moet deel uitmaken van je dagelijks leven, dit wordt in christelijke kringen ook wel stille tijd genoemd, tijd die je apart zet om alleen met God te zijn. Er zouden ook momenten moeten zijn, misschien niet dagelijks, maar wel frequent, dat je met andere christenen Gods Woord bestudeert en samen bidt. Zie Mattheüs 6:6, Markus 1:35-37, Jakobus 4:8, Psalm 1:1-6.

 2. Vergeving vragen

  Elke christen zal zondigen, ook al is hij een nieuw leven begonnen. Dit komt doordat we nog steeds een vijand hebben die ons en God haat, en die ons van God af probeert te houden. Dus als je weet dat wat je doet God mishaagt, moet je stoppen met het doen van verkeerde dingen en God vragen om Zijn vergeving, om Zijn reiniging en om de kracht om het goede te doen. Zie Mattheüs 6:12-15, 1 Johannes 1:8-9, Psalm 32:5, Spreuken 28:13.

 3. Ontmoeting met andere christenen

  Geloven is niet iets wat je alleen doet, maar samen in de gemeenschap van Jezus’ volgelingen. Naar de kerk gaan en met andere christenen samenkomen, is belangrijk om samen dingen te delen, elkaar te bemoedigen en onderwijs te ontvangen. Zie Handelingen 2:42-47, Hebreeën 10:23-25, 1 Petrus 2:4-6.

 4. Christelijke boeken lezen

  Lees verschillende soorten christelijke boeken. Er zijn talloze boeken geschreven met onderwijs, getuigenissen van andere christenen, biografieën van christenen en boeken over specifieke onderwerpen met betrekking tot het christelijke leven of Gods Woord. Een paar aanraders zijn:
  – De Schuilplaats van Corrie ten Boom;
  – De Hemelse Man van Broeder Yun;
  – Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook) van Shane Claiborne;
  – De Vreugde van het Evangelie van Paus Franciscus.

 5. Evangeliseren of getuigen

  Evangeliseren of getuigen is je geloof en je ervaringen met God delen met mensen die Hem niet kennen. Dit geeft je de gelegenheid om er achter te komen wat je van God weet en het helpt je om opnieuw vast te stellen waarom je in de eerste plaats christen bent geworden. Bovendien geeft het je de kans om God te verheerlijken als je aan een ander je getuigenis geeft of vertelt hoe God je heeft geholpen. Zie Marcus 16:15-16, Romeinen 1:8-17, Romeinen 10: 9-10, 1 Johannes 1:1-4.

 6. Vind een coach, mentor of geestelijk leider

  Dit kan een voorganger of jeugdleider zijn, of gewoon een vriend of familie. Deze mensen kunnen je helpen en je aanmoedigen in je wandel met God. Ze kunnen je aanwijzingen en voorbeelden uit hun eigen leven geven, om je zo te helpen beter te begrijpen wat God zegt, of wat Hij van je verlangt. Ook kunnen ze je verantwoordelijk houden voor de beloften die je hebt gedaan en de beslissingen die je hebt genomen om de Heer te volgen.

  Voorbeelden van coaching of mentorschap in de Bijbel zijn: Mozes’ schoonvader, Jethro in Exodus 18:1-24, Barnabas als coach van Paulus in Handelingen 9: 23-31, Paulus als coach van Timoteüs in Handelingen 16:1-3 en Paulus als geestelijk leider van vele gemeenten zoals in 1 Thessalonicenzen 3:10 en Efeziërs 4:11-12. Natuurlijk ook Jezus, die Zijn discipelen gedurende drie jaar onderwees, trainde en leidde, om ze vervolgens eropuit te kunnen sturen om Zijn werk voort te zetten.

 7. Gezond leven

  Maak tijd vrij om je te ontspannen. Zorg voor een gezonde levensstijl. Zorg voor je lichaam en je ziel – onze lichamen zijn immers samen Gods tempel. Hij woont in elke christen door Zijn Heilige Geest. Zie 1 Korintiërs 3:16; 6:19-20.

 8. Mediteren

  Overdenk Gods Woord – dit is niet altijd gemakkelijk. We zijn snel geneigd om bij meditatie te denken aan transcendente meditatie of andere zaken die verband houden met oosterse religies en boeddhisme. Voor de christen betekent meditatie echter Gods Woord zachtjes aan jezelf voorlezen en het overdenken. Dit kan in je stille tijd, of na aanleiding van een preek of toespraak. Blijf nadenken over het vers waarmee God je heeft uitgedaagd. Vraag God je te helpen het beter te begrijpen en te zien hoe je het in praktijk kunt brengen. Zie Jozua 1:8, Psalm 1:2; 77:12-13; 143:5.

Deel artikel