Bijbelwoord.nl
vrede

Hoe kun je vrede in je hart bewaren?

“Als je gelooft in de Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart!” is de tekst van een mooi kinderliedje. Maar hoe merk je dat? En wat als je boos op iemand bent?

Vrede in de strijd

In Johannes 14 vers 27 belooft Jezus vrede aan Zijn discipelen. Een wonderlijke vrede omdat het geen vrede is zoals de wereld die zou kunnen geven, maar vrede die leed en kwelling kunnen doorstaan. In Johannes 16 vers 33 spreekt Jezus opnieuw over vrede: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben.” Jezus is realistisch als Hij tegen Zijn discipelen zegt wat hen te wachten staat: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Elke volgeling van Jezus zal, hoe dan ook, in aanraking komen met tegenslagen of kwellingen.
Voor sommigen kan dat betekenen dat ze worden belasterd. Het is verschrikkelijk als je goede naam wordt belasterd, en dat is vooral heel pijnlijk van mensen die je na aan het hart liggen: familieleden, vrienden of buren.

Houd goede moed

Als ons dat overkomt kunnen we Jezus’ woorden ter harte nemen: “Houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” Ons leven is met Christus verborgen in God (Kolossenzen 3 vers 3); we zijn volkomen veilig omdat we verborgen zijn in onze Heiland en Schepper. Jezus leeft in ons door de Heilige Geest waardoor we de overwinning hebben over hen die Christus niet kennen en we mogen er zeker van zijn dat Hij die in ons leeft groter is dan hij die in de wereld is (1 Johannes 4 vers 2-4).

Neem elke dag de tijd om je te koesteren in de nabijheid van je Heer en laat je ziel vullen met Zijn vrede. Lees de Bijbel en overdenk wat je leest. Maak je eigen wat in Filippenzen 4 vers 8 staat: “Verder, broeders, al wat waardig is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat.”

Heb lief

Bid voor hen die je het leven moeilijk maken: “Maar ik zeg u: Heb uw vijanden lief en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen” (Mattheüs 5 vers 44). Dan zal je ervaren, dat het moeilijk is om die mensen nog te haten of wrok te koesteren als je hen voor de troon van God brengt.
Je zult gaan ervaren, dat Zijn vrede in je hart zal blijven neerdalen wat anderen je ook proberen aan te doen.

Lees ook: Hoe heeft God leiding over mijn leven?

Join 6000+ readers

And get all latest articles in your inbox
SUBSCRIBE