Bijbelwoord.nl
Hoe kun je God kennen?

Hoe kun je God kennen?

“En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.” (Hebreeën 8 vers 11)

Een perfecte wereld

Stel je voor dat de hele aarde vervuld is van de kennis van God. Iedereen kent Hem intiem en verlangt niets dan Hem te behagen. Er zou geen ziekte, drugs, moorden, oneerlijkheid of schuld zijn. Zo’n wereld zou gevuld zijn met vreugde, zon en leven! Het lijkt erop dat onze huidige wereld ver verwijderd is van deze utopie.

Echter, deze profetie die wordt geciteerd uit de profeet Jeremia is al gedeeltelijk vervuld. In vers 10 zegt God: “Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.” Dit is precies wat er gebeurde toen de Heilige Geest werd uitgestort op de volgelingen van Jezus in Handelingen 2.
En ook vandaag, wanneer je op Jezus vertrouwt als je Verlosser, zul je de Heilige Geest ontvangen als een teken dat je bij God hoort. De Heilige Geest zal je hart transformeren en afstemmen op Gods wil. Door Zijn aanwezigheid in je hart zul je God echt kunnen kennen. Samen met andere gelovigen vorm je een gemeenschap van mensen die ernaar streven Hem te behagen en een gezond leven te leiden.

Leer elkaar over God

De profetie van vers 11 is gedeeltelijk vervuld maar wacht op volledige vervulling. Op een dag zal Jezus terugkeren en zal een nieuwe aarde en de nieuwe hemel werkelijkheid worden. Tot die dag hebben volgelingen van Jezus het voorrecht en de plicht om anderen en elkaar over God te onderwijzen. God maakt geen onderscheid tussen belangrijke en onbetekenende mensen. Hij verlangt ernaar dat iedereen Hem kent en daarmee leven heeft.

Kent u God en verlangt u ernaar dat anderen Hem ook kennen? Leer ze over Jezus! Kent u God nog niet, maar wilt u Hem leren kennen? Bid dat Hij uw Heiland en Heere zal zijn; Hij zal zijn Geest naar je hart zenden!

Hoe spreekt deze Bijbelse passage tot u? Deel alsjeblieft je gedachten!

Lees: Hebreeën 8 vers 10 t/m 12

Lees ook: Hoe worden zondaars gered?