Hoe kun je depressie en angst overwinnen?

How can you overcome depression and anxiety?

Als Christenen hebben we de opdracht om ons te verheugen in de Heer (Filippenzen 4:5). Toch strijden veel Christenen met aanvallen van depressiviteit en diepe angst. Hoe kunnen we deze overwinnen? En hoe is het überhaupt mogelijk dát christenen hiermee te strijden hebben, terwijl zij zeker kunnen zijn van Gods liefde voor hen?

Toen God niet werd gehoorzaamd

Depressie en angst kwamen in het menselijk bestaan toen God voor het eerst niet werd gehoorzaamd. Tot die tijd hadden Adam en Eva volkomen vrede met hun Schepper, met zichzelf en met elkaar. Ze hoefden zich hier niet voor in te spannen, het was van nature in hen. Maar zodra ze ongehoorzaam waren aan God, verdween deze vrede uit hun hart en angst en vrees vertoonden zich. De eerste mensen verstopten zich voor God (Genesis 3:8-10). Zodra de relatie met God was verstoord, werd ook de relatie tussen man en vrouw problematisch en bovendien werd hun zelfbeeld veranderd. Ze schaamden zich voor elkaar (Genesis 3:10).

De Bijbel is heel eerlijk

De Bijbel is heel eerlijk over angst en depressiviteit. Geloofshelden streden ertegen en zwegen daar niet over. Elia wilde wel sterven (1 Koningen 19:4). Hij dacht dat hij de enige was die God nog volgde (1 Koningen 19:10). Mozes is vaak aan het eind van zijn Latijn en eenmaal beschuldigt hij God zelfs ervan dat Hij ‘Uw dienaar kwaad gedaan’ heeft (Numeri 11:11-15). David stort zijn angst uit in de Psalmen, zoals in Psalm 22. Jeremia klaagt over de ellende en duisternis in zijn leven (Klaagliederen 3:1-21). Psalm 88 is een Psalm zonder één enkel lichtstraaltje. Angst en depressie zijn heel reëel. We leven in een gebroken wereld.

Jezus heeft ons met God verzoend

Geloofd zij God, Jezus heeft ons verzoend met God aan het kruis  en andere relaties zijn daarbij ingesloten. Omdat wij in Christus zijn en Hem kennen kunnen we ook echte vreugde kennen en echte vrede die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7). We kunnen in vrede met onze medemensen leven. We kunnen ook vrede hebben met onszelf, omdat Jezus alle dingen goed gemaakt heeft voor ons (Efeze 2:13-14). Maar dit lukt niet zo zonder inspanning als voor de zondeval; Paulus beveelt zijn lezers om hieraan te werken (Filippenzen 4:4-8).

Hoe kun je depressie en angst overwinnen?

1. Vertel God over je emoties

Ten eerste, belijd God al je emoties. Probeer ze niet te verstoppen. Het maakt niet uit hoe rauw ze zijn. God kan rauwe emoties aan; de Psalmen en het boek Job laten dat zien, net zoals de bovengenoemde passages.

2. Leg het juk neer

Ten tweede, herinner je wat Jezus zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Mattheüs 11:28-30). Dit betekent dat je de last moet kennen die je op jezelf hebt gelegd. Is jouw angst het gevolg van je hardheid tegenover jezelf? Leg dat juk neer, haal het van je schouders af. “Neem Mijn juk op je”. Probeer uit te vinden welk juk Jezus jou wil geven; dat zal niet te zwaar, maar helemaal passend voor je zijn, op maat gemaakt. “Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel;” Jezus nodigt je uit om als Hem te zijn, nederig en vriendelijk. Als je als Jezus wordt, zal je ziel rust vinden. Dat is een geweldige belofte. Blijf dichtbij Jezus, houd Hem vast. Hij is de Vredevorst (Jesaja 9:5).

3. Zoek hulp

Ten derde, het kan nodig zijn om hulp te zoeken. We zijn niet op deze aarde om op onszelf te blijven. Bid God dat Hij voorziet in iemand die naar je kan luisteren: een vriend of een wijs persoon of je dominee of kerkleider. Misschien is het tijd om professionele hulp te zoeken. In dat geval kun je het beste christelijke professionele hulp zoeken, omdat gevoelsproblemen nauw verbonden zijn aan onze relatie met God en het is een groot voordeel als je counselor of psycholoog dit begrijpt. Een professional is getraind in het vragenstellen, om je te helpen begrijpen waar je gevoelens van depressie en angst vandaan komen. Daarbij kan hij of zij je helpen omgaan met deze gevoelens.

4. Keer je niet af van God

Maar wat je ook doet, keer je alsjeblieft niet van God af. Begrijp dat Hij dichtbij je is, zelfs al lijkt Hij veraf (Handelingen 17:27). Herinner je dat Jezus zelf overal doorheen gegaan is, ook door intense angsten (Hebreëen 4:14-15; Hebreëen 5:7). Hij weet dat het beangstigend voor ons is. Maar daar laat Jezus het niet bij blijven. Hij is met je, elke stap van je weg. En binnenkort zal alle lijden wegsmelten in het heerlijke licht, de warmte van de glorieuze toekomst die Jezus heeft klaargemaakt voor jou (2 Korinthe 4:17). En opnieuw zal vrede zonder inspanning jouw deel zijn.

Deel artikel