Hoe krijg je een passie voor verloren zielen?

Passie voor verloren zielen

Je vraag: Hoe krijg ik een passie voor verloren zielen?

Allereerst moet het verlangen naar mensen om de Heer Jezus Christus persoonlijk te kennen van binnenuit komen. En dat verlangen zal er zijn als je het volledige christelijke leven leidt. Dit betekent vooral dat je een hechte persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus hebt. Je zou blij zijn dat je niet meer in het koninkrijk van duisternis bent en je nu in het koninkrijk van licht bent. Met dit alles zul je verlangen naar mensen die je kent en liefhebt – je familie en vrienden om ook Jezus te ontvangen als Heer en Verlosser en het eeuwige leven te hebben dat Hij aanbiedt. Zelfs voordat je zelfs maar een woord tegen hen zegt, is het belangrijk dat je voor hen bidt dat hun harten en geest open zullen staan om het Evangelie te ontvangen.

De apostel Paulus zegt: “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.” (1 Korinthiërs 1:17). Hij zegt ook: “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.” (Romeinen 1:16). Het evangelie zelf heeft dus de macht om te redden (zalig te maken). We hoeven ons geen zorgen te maken als onze woorden ontroerend genoeg of overtuigend genoeg zijn. We kunnen niemand redden, zelfs onszelf niet. Dit moet duidelijk worden gemaakt aan de persoon met wie je het Evangelie deelt.

Je getuigenis

Mensen vertellen hoe je gered bent, is een van de beste manieren om het Evangelie te delen. Je hoeft jezelf echter niet verantwoordelijk te houden voor hun reactie. Jezus vertelt ons in Marcus 4: 3-20 (de gelijkenis van de zaaier, zie ook Matth. 13 en Lucas 8) hoe mensen zullen reageren als we het Goede Nieuws met hen delen. Volgens Hem kunnen we vier reacties verwachten:

  • De persoon verwerpt het Evangelie, omdat de satan het woord van hen steelt (Marcus 4:15).
  • De persoon reageert aanvankelijk met vreugde. Echter wanneer de vervolging komt, zullen ze Christus verwerpen (Marcus 4:17).
  • De persoon hoort het woord van God, maar verlangens van deze wereld verstikken het Woord. Daardoor is het uiteindelijk ook onvruchtbaar en verwerpt de persoon Christus (Marcus 4:19).
  • De persoon gelooft en is trouw in het dienen van God (Marcus 4:20).

Wanneer je de levens van mensen ziet veranderen nadat ze Christus als hun Heer en Verlosser hebben ontvangen, zal hun passie om het Evangelie te delen groter worden.

Deel artikel