Hoe kan Jezus tegelijkertijd God en Zoon van God zijn?

Jesus-son-of-God

Er zijn dingen in de Bijbel die gemakkelijk te begrijpen zijn. Maar er zijn andere dingen die juist heel moeilijk te begrijpen zijn. Hoeveel je er ook op studeert, ze zijn en blijven een raadsel. Eén van die raadselachtige dingen is hoe Jezus God kan zijn en tegelijk ook de Zoon van God. Maar hoewel dit een raadsel is, kunnen we er toch iets van zeggen. En we kunnen dan meteen ook wat misverstanden over Jezus uit de weg ruimen…

God is één, en heeft geen vrouw

In normale menselijke verhoudingen heeft een zoon altijd een vader, maar kan hij zelf niet ook de vader zijn. Ze zijn twee verschillende individuen. En als iemand een vader heeft, moet er ook een moeder in het spel zijn. Zo is het normaal bij mensen. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt Jezus de ‘Zoon van God‘ genoemd. Zie bijvoorbeeld Matteüs 4:5; 14:33, Marcus 1:1, Johannes 1:34. Dus als we naar Jezus kijken vanuit een menselijk oogpunt, dan zouden we kunnen concluderen dat God een vrouw heeft die Jezus gebaard heeft.

Maria was een mens, geen deel van de Drie-eenheid

Maar nergens in de Bijbel wordt er gesproken over ‘God de Moeder’ of lezen we iets over God die een vrouw zou hebben. Een menselijke vrouw, Maria genaamd, bracht Jezus ter wereld nadat ze op een bovennatuurlijke manier zwanger was geworden zonder met iemand seks te hebben gehad. In de oudheid waren er verhalen over goden die gemeenschap hadden met menselijke vrouwen, maar daar doet de Bijbel geen verslag van. Maria was slechts de moeder van Jezus in die zin dat zij Hem gebaard heeft. God de Vader is niet uit de hemel neergedaald om gemeenschap met Maria te hebben. De Drie-eenheid bestaat niet uit God de Vader, God de Zoon en Maria. Er zijn geen meerdere goden. Er is slechts één God.

God is drie in één … niet drie goden

Maar als er maar één God is, hoe kan Hij dan een Zoon hebben die ook God is? Als de Bijbel spreekt over “God de Vader” en Jezus “de Zoon van God” dan wordt er een relatie bedoeld die er altijd is geweest … in God Zelf. God is één, maar ook drie. Dit is moeilijk te begrijpen en mensen hebben ermee geworsteld om dit Bijbelse gegeven ‘kloppend’ te krijgen in hun hoofd. We weten dat er sprake is van God de Vader, en God de Zoon (Jezus), en God de Heilige Geest. Maar de Bijbel is er ook duidelijk over dat er maar één God is. “De HEERE onze God, de HEERE is één!” (Deuteronomium 6:4).
God en Jezus zijn ALTIJD Vader en Zoon geweest. De sleutel voor het nadenken over Jezus als God en de Zoon van God is om te begrijpen dat:

  1. God er altijd was
  2. de Vader altijd de Vader is geweest
  3. de Zoon altijd de Zoon is geweest

Wie was er eerst? Geen van Beide!

In menselijke verhoudingen is een man altijd alleenstaand voordat hij vader wordt. Niemand wordt als vader geboren. Maar God de Vader is altijd Vader geweest voor de Zoon. Ze hebben altijd samen bestaan omdat ze één zijn. De Bijbel zegt: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God” (Johannes 1:1-2). In deze verzen wordt met ‘het Woord’ Jezus bedoeld. Ze hebben altijd samen bestaan.

Jezus is de Zoon van God van eeuwigheid

Stel je twee boeken op een tafel voor. Het ene boek ligt bovenop het andere. Normaliter zou je denken dat het onderste boek het eerst op de tafel gelegd is en dat het tweede boek er later is opgelegd. Maar neem nu eens aan dat die twee boeken altijd zo op de tafel gelegen hebben van voordat de tijd begon. Geen ogenblik zijn de boeken van elkaar gescheiden geweest. Zelfs als je zou denken dat het ene boek er eerst lag en het andere op een later tijdstip kwam, is dat toch niet zo. Met God de Vader en God de Zoon is iets dergelijks aan de hand. Menselijk gedacht komt de Vader eerst en de Zoon als tweede. Maar God de Vader en God de Zoon hebben altijd samen bestaan omdat ze een eenheid zijn. Omdat we de woorden ‘Vader’ en ‘Zoon’ gebruiken, lijkt het dat één er eerst geweest moet zijn. Maar dat is niet zo. Het is een mysterie.

Wat we weten … en niet weten

Een sleutel tot een beter begrip van de Bijbel is het verzamelen van alle informatie die erin staat en te proberen de samenhang ervan te ontdekken. Omdat God zoveel groter is dan wij zijn en ons verstand verre te boven gaat, is voor ons niet alles wat we in de Bijbel tegenkomen even logisch. Daarom is het voor ons een raadsel hoe Jezus God kan zijn en tegelijk de Zoon van God.
Wat we wel weten is dat er maar één God is en dat Jezus God is, dat de Vader God is en dat de Heilige Geest God is. Hoe dat mogelijk is, weten we niet. Maar moeten alle raadsels opgelost zijn voordat we kunnen geloven in de enig ware God die Zich in Jezus heeft geopenbaard?

Deel artikel